<![CDATA[]]>

Svårt få en andra chans i Sverige

Annika Rosell

Publicerades: 7 november, 2012

EU har uppmanat medlemsländerna att ha en mer positiv inställning till företagare som gjort konkurs. Men i Sverige är det svårt att få en andra chans. Det måste det bli ändring på, menar organisationen Småföretagarna i en debattartikel.

Ärliga småföretagare som gått i konkurs ska inte behandlas som skurkar, utan måste snabbt få en andra chans. Det menar EU, som redan 2008 uppmanade medlemsländerna att ha en mer positiv inställning till sina entreprenörer.

Den gemensamma ambitionen borde vara att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa med tonvikt på förhållanden för små och medelstora företag, menar Småföretagarna. Men då måste politikerna lära sig att tänka småskaligt.

I Sverige tar det lång tid att slutföra en konkurs, även om det har blivit lite bättre de sista åren. Närmare hälften av konkurserna tar över ett år att avsluta. Nu arbetar Kronofogden visserligen med att effektivisera konkursförfarandet, men arbetet går på sparlåga eftersom en del frågor, enligt Finansdepartementet, måste utredas närmare.

Organisationen Småföretagarna menar att Sverige inte har hörsammat EU:s uppmaning att ”tänka småskaligt” i vare sig lagstiftning eller för att på allvar främja småföretagande. Tvärtom riskerar de stränga svenska reglerna för konkurs och omstart att försvåra för ärliga företagare att få en andra chans. Dessutom avskräcker reglerna från att våga starta eget, skriver Småföretagarna.

Organisationen föreslår bland annat att tiden för att väcka talan om personligt betalningsansvar för styrelseledamöter måste kortas för att inte förlama handlingskraften hos dessa personer. Det skulle också stoppa den verksamhet med oseriös indrivning av fordringar som har vuxit upp.

Och sist men inte minst skulle det bli möjligt för en företagare som genomgått en konkurs och därefter lyckats komma igen att inte behöva börja om från början ännu en gång.

Läs hela debattartikeln här.