<![CDATA[]]>

Företagarnas egenavgifter sänks

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 29 augusti, 2013

Annie Lööf körs över av regeringen i sitt förslag om sjuklön. Det enda förslag hon får med i höstbudgeten är att egenavgifterna för egenföretagare sänks med 2,5 procentenheter.

I går presenterade Annie Lööf förslag till höstbudgeten. Och det var inte många tidigare önskemål som hon får igenom.
Bland annat har Centerpartiet velat slopa den andra sjuklöneveckan, vilket inte kommer att ske. Företagens ansvar för sjuklön i två veckor blir kvar.

Det är känt att sjukskrivningskostnaderna för företag har ökat och många småföretag är drabbade. Lööf fick nöja sig med att frågan kring sjuklönekostnaderna ska utredas och vara klar i slutet av året.
Utredningen ska se över hur högkostnadsskyddet ska göras mer förmånligt för företagen.
– Högkostnadsskyddet för mindre företag med färre anställda ska bli mer gynnsamt, sa Annie Lööf vid presskonferensen.

Ett konkret förslag får Lööf ändå med sig i höstbudgeten – sänkning av egenavgifterna med 2,5 procentenheter. Från dagens 28,97 (om du inte uppfyller några av Skatteverkets villkor till sänkta egenavgifter) till kommande 26,47.

Enligt regeringens uppgifter kommer satsningen att innebära sänkta kostnader för 180 000 företagare. För en frisör innebär det lättnader på 3 000 kronor per år och för ett byggföretag rör det sig om 5 000 kronor.

Regeringen ska även utvärdera den slopade revisionsplikten och presenterade också avdrag för investeringar i mindre privatägda bolag. Nyligen godkändes att privatpersoner som satsar pengar i små företag får skatterabatt. Avdraget görs på investeringar på max 1,3 miljoner och det förslaget blir verklighet i december.

LÄS OCKSÅ: Borg står fast vid 3:12-förslaget