Nu siktar småföretagen mot utlandet

Camilla Björkman

Publicerades: 19 april, 2010

Över hälften av de svenska småföretagen planerar att växa utomlands i år. Bland de som tvekar är orsaken ofta växelkursförändringar – vilket hela 71 procent av företagarna inte skyddar sig mot idag.

Idag gör nästan en tredjedel (27 procent) av småföretagarna affärer med utlandet. Bland företag med över 10 anställda är det nästan hälften  som gör utlandsaffärer. Det är ungefär lika många som förra året.

Den stora skillnaden i år är att fler företag planerar att växa utomlands. Drygt hälften av de 1 400 småföretag som deltog i undersökningen uppger att de kommer att öka sina affärer i utlandet något, och 13 procent säger att de ska öka mycket.

– Utlandsaffärer är viktiga för företagen, och ökar i betydelse. Intressant att notera att det finns en ganska stor grupp företag som helt nischat sig på att göra utlandsaffärer, och det är oavsett storleken på företaget, säger Ingela Hemming, SEBs företagarekonom.

Det största hinder som företagarna upplever är växelkursförändringar. Hela 41 procent tycker att det är ett stort hinder. På andra plats kommer betalningsproblem (18 procent), och 14 procent tycker att språket är ett problem. Däremot har bara 4 procent stött på korruption eller andra oegentligheter.

Idag är det hela 71 procent av småföretagrna som inte skyddar sig mot förändringar i valutan.  

– Det är lite förvånande att så få använder sig av valutasäkring. Svaren torde spegla ganska väl varför företagarna är starkt positiva till en övergång till euron, säger Ingela Hemming.

Här kan du läsa hennes åtta bra råd för säkrare utlandsaffärer.