<![CDATA[]]>

Regeringen vill förenkla för småföretagare att få kapital

Ebba Arnborg

Publicerades: 9 mars, 2015

Regeringen tillsätter nu en utredning av det statliga riskkapitalet.
– Entreprenörerna ska kunna ägna sig åt vad de är bra på, att utveckla sina idéer. Det statliga riskkapitalet ska vara effektivt, lättförståeligt och marknadskompletterande, säger näringsminister Mikael Damberg (s).

När Stefan Löfvens nystartade innovationsråd (läs mer här) möttes för första gången förra veckan pekades tillgången till riskkapital ut som en central fråga för innovationer och växande företag. Det konstaterades att det statliga riskkapitalet har klar förbättringspotential och nu tillsätts en ny utredning.

– Innovativa personer och företag har stor betydelse för ökad sysselsättning och tillväxt. Därför är det viktigt med ett innovationsklimat som ger förutsättningar för företag att starta, växa och till slut bli nästa decenniums exportsuccéer. Tillgång till finansiering i tidiga skeden är en avgörande del i detta, säger Mikael Damberg.

Dagens system har fått kritik för att vara svårtillgängligt. Riksrevisionen har pekat på att det finns behov av att tydliggöra och förenkla det.

Även Stefan Löfven har beskrivit det som ett mischmasch och menat att kapitalet kommer in för sent och ibland konkurrerar med andra investerare.

Något som nu ska ändras. Utredningen ska vara klar senast den 15 juni i år och målet är att kunna presentera skarpa förslag redan i höst.

– Detta är ett viktigt steg mot ett bättre system både för entreprenörer och staten, säger Mikael Damberg.

Utredningen ska bland annat se över:

  • Utbud och efterfrågan av finansiering för nya, små och medelstora företag.
  • Hur väl dagens statliga finansieringsinsatser möter de finansieringsbehov som den privata marknaden inte tillgodoser.
  • Ramvillkorens betydelse för företags finansieringsmöjligheter, exempelvis mot bakgrund av skärpta kreditmarknadsregleringar på senare år.
  • Instrument och metoder för riskdelning och samverkan mellan offentligt och privat kapital.