<![CDATA[]]>

Rekordstark krona lyfter småföretagarna

Camilla Björkman

Publicerades: 10 augusti, 2012

Den starka kronan och svaga euron lyfter småföretagarnas affärer. Men de som exporterar till utlandet har det tuffare.

Sedan mitten av maj har kronan stärkts rejält mot euron – och den fortsätter nedåt. I början av juni kostade en euro 9 kronor. Nu ligger kursen på drygt 8.30 och bedöms klättra ner mot 8 kronor. Så stark har den inte varit sedan år 2000.

För småföretagare som importerar varor och tjänster är det glada nyheter:

– Alla företag som importerar och säljer på den svenska marknaden gynnas. Och totalt sett är det fler småföretag som importerar än exporterar, säger Företagarnas chefekonom Lars Jagrén.

Han poängterar visserligen att eurofallet signalerar en dålig ekonomi för länderna i Europa, men att den starka kronan ändå ger dessa direkta effekter som gynnar många småföretagare.

Men den starka kursen är inte positiv för alla:

– De företag som har stor direktexport och de som är underleverantörer till stora svenska exportföretag förlorar på den, säger Lars Jagrén.