<![CDATA[Illustration: Mostphotos]]>

Så sänker du ditt kapitalbehov

Gustaf Brickman

Publicerades: 10 juni, 2014

Att finansiera sitt företag handlar så klart om att få in pengar, men det första steget är nästan alltid ett annat – att minska ditt kapitalbehov så mycket som möjligt. Det gör stor skillnad oavsett vilken finansieringsväg du sedan väljer.

 • Om du tänkt låna pengar blir det lättare att få lån och du kan få en lägre ränta om du drar ner kostnaderna.
 • Om du letar efter riskkapital så kommer du att behöva ge upp en mindre andel av ditt företag. Dessutom kan investerare bli imponerade av att du håller kostnaderna nere.
 • Om du tänkt spara ihop pengar själv går det naturligtvis snabbare om du lyckas minska ditt behov av finansiering.

Oavsett om ditt företag är helt nystartat eller en bit på väg så finns det flera sätt att minska ditt kapitalbehov och dina kostnader.

Många av dem handlar om att välja rätt och att välja bort. Se över dina leverantörer och kostnader noggrant när du ska beräkna hur mycket kapital du faktiskt behöver.

Börja med att förhandla om och välja rätt på följande punkter – tillsammans kan de göra stor skillnad för din budget.

 1. Räntekostnader på dina befintliga lån och krediter. Ställ bankerna mot varandra och tänk på att du kan få bättre villkor om du lägger dina privata lån på samma ställe som företagets krediter. 4 procents räntesänkning på en checkkredit på 150 000 kronor ger dig 6 000 i lägre kostnader varje år.
 2. Löner. Framför allt inför en expansion är det viktigt att räkna med lönekostnader. Men kanske kan du hitta duktiga medarbetare som kan jobba för en provisionsbaserad lön eller få en del i företaget eller vinsten?
 3. Inköp. Hur länge har du haft samma leverantörer, och när kollade du senast med andra? Ställ två leverantörer mot varandra och låt dem veta att du alltid kollar med båda. Det är ett bra sätt att hålla priserna nere.
 4. Hyresavtal. Behöver du ha en så stor lokal i precis det läget du har? Om svaret är ja, har du ens försökt förhandla med din hyresvärd? Om svaret på båda frågorna är ja – fundera på om du kan hyra ut en del av din lokal till andra företagare för att sänka din kostnad.
 5. Försäkringar. Här kan det skilja mycket mellan bolagen, på till exempel bilförsäkringar ofta så mycket som 50 procent eller mer. Det beror på att försäkringsbolagen riktar sig mot olika typer av kunder. Innehållet i försäkringarna är däremot väldigt lika. Beroende på vilken bil du kör kan du spara så mycket som 6 000–7 000 kronor varje år.
 6. Telefon, bredband, larm och andra abonnemang. Här är det också viktigt att jämföra priser, men det finns sällan lika mycket att spara som i punkterna ovan. Börja alltså med de första fem punkterna.

Nästa steg är att gå igenom dina avtal och se vad du faktiskt betalar för. Behöver du alla de tjänster som din bank, din redovisningsbyrå och ditt försäkringsbolag debiterar för? Faktum är att två onödiga timmar varje månad till din bokföringsbyrå kostar runt 130 000 kronor över tio år.

Kan du hitta fyra sådana onödiga utgifter innebär det en besparing på nästan en halv miljon kronor.

Tänk också på att…

 • När det gäller kontorsutrustning, firmabil eller en ny maskinpark – undersök om du kan leasa i stället för att köpa. Då belastar du inte ditt kapital eller kreditutrymme, och får lättare att göra en budget eftersom du har lika stora kostnader varje månad.
 • Kolla upp din ränta på de pengar du har på banken. Om du kan avvara pengarna ett tag kan du få upp emot 4 procent i ränta.
  Med 200 000 kronor på kontot gör det 8 000 kronors skillnad varje år jämfört med de räntelösa konton som många småföretagare har pengarna på.

Uppdaterad 2015-07-12