<![CDATA[]]>

Småföretagare vinner på den starka kronan

Camilla Björkman

Publicerades: 5 maj, 2011

Den svenska kronan är fortsatt stark. Landets småföretagare är en av de grupper som gynnas av kronans framgångar. Många har till exempel stora kostnader för import som blir lägre.

– Fler företagare tycker att en stark krona är positivt än negativt. Det gäller många andra handelsföretag och andra importörer, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Företagarna till DI.

Tidningen listar idag de stora vinnarna på den starka kronan. Småföretagarna är en av de grupper som gynnas bäst.

– Det finns också företagare som har tunga importkostnader för insatsvaror och maskiner. I grunden är det positivt med en stark krona, vi ska vara konkurrenskraftiga via kompetens och högt förädlingsvärde och inte genom låga priser och löner, fortsätter Lars Jagrén.

Av de 4 150 företagare som svarade i Företagarnas småföretagarbarometer i höstas menar 27 procent att den starka kronan är gynnsam för deras företag. Av de som primärt sysslar med export är 26 procent positiva till en starkare krona, medan 32 procent menar att de missgynnas.

Riksbanken spår att den starka kronan håller i sig i flera år, medan Swedbank siktar på att kronan växer sig starkare mot euron under kommande kvartal, rapporterar DI.