<![CDATA[]]>

Almedalen: Nystartsutbildning ska hjälpa företagen rekrytera

Redaktionen

Publicerades: 8 juli, 2016

Många företag har svårt att rekrytera kompetens personal i bristyrken. Under Almedalsveckan presenterade NCC och Kunskapsskolan ett sätt att komma runt problemen.

NCC:s lösning kallas Nystart, en arbetsmarknadsutbildning för utrikesfödda ingenjörer. Syftet är att få en snabb väg in på arbetsmarknaden i en bransch med stort rekryteringsbehov.
Utbildningen, som startar i september, har tagits fram i samarbete med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen och vänder sig till utrikesfödda ingenjörer med erfarenhet från arbete i byggsektorn.

HÄNG MED! Dags för Driva Eget-dagen 2016!

20 personer som valts ut bland inskrivna på Arbetsförmedlingen får gå den 46 veckor långa kursen, där teori varvas med praktik. Studieorterna är Stockholm och Göteborg.
– Vi har haft svårt att nå vissa grupper, kvinnor och utlandsfödda, och vi behöver nå ut till fler för att ha en chans att klara det stora rekryteringsbehovet som vi, och alla andra i branschen, har, säger Charlotte Thelm, NCC Building, initiativtagare till NCC Nystart, när man presenterade initiativet under Almedalsveckan.

Utbildningen är skräddarsydd, med fokus på att komma in i arbetslivet i Sverige.
– Språk, samhällskunskap, kultur och normer, handledning är stora delar, säger Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan.
Målet är att deltagarna ska kunna anställas av NCC efter utbildningen.
Faller projektet väl ut så finns redan nu tankar på att utöka antalet platser och studieorter.

Vad krävs för pilotprojektet ska lyckas? Några saker är tydliga.
– Att vi ser varje individ och har höga förväntningar på dem, säger Mikaela Valtersson.
– Vi ska komma ihåg att personerna inte är offer som vi måste ta hand om, utan att de är tillgångar för oss, säger Charlotte Thelm.

TEXT: ANNA SJÖSTRÖM/BYGGVÄRLDEN