Ta dig tid att prata och lyssna när personalen är omotiverad. FOTO ADOBE STOCK

4 fällor som får personalen att tappa motivationen

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 18 mars, 2019

Tycker du att till och med dina bästa anställda verkar ha tappat motivationen?
Då kanske de fastnat i någon av dessa fyra fällor.

Oinspirerad eller omotiverad. Då är det lätt att man börjar skjuta upp det man egentligen borde göra och i stället ägnar arbetstiden åt mindre prioriterade saker. Och då minskar risken för att ett projekt lyckas avsevärt. Motivationen står i själva verket för inte mindre än 40 procent när man faktiskt lyckas.

LÄS OCKSÅ: 8 ENTREPRENÖRER ATT INSPIRERAS AV

Det menar Richard E Clark och Bror Saxberg. Richard är professor emeritus i i psykologi vid University of Southern California. Bror är vice ordförande vid Learing Science vid Chan Zuckerberg Initiative. Tillsammans har de publicerat en artikel i Harvard Business Review om varför även de mest lojala och entusiastiska medarbetarna kan tappa geisten.

Det handlar om fällor, menar de. För att komma ur dem måste man prata, prata och prata.

1. Jag bryr mig inte-fällan: När uppgiften upplevs som meningslös. Då blir vi inte heller motiverade.
Gör så här: Inse att bara för att du tycker att något är värdefullt, betyder inte det att andra delar din åsikt. Prata om vad din anställda tycker är meningsfullt. Det finns fyra typer av värden att prata kring: Intressant (hur intellektuellt utmanande uppgiften är), identitet (hur viktig den anställdes kompetens är för att man ska kunna lösa uppgiften), betydelse (hur viktigt det är att lösa uppgiften för att företaget ska nå sina mål) och till sist nyttan (jämför kostnaden om man låter bli att utföra uppgiften jämfört med vad man tjänar genom att lösa den).

2. Jag tror inte jag klarar det–fällan: Om man inte tror sig klara att lösa en uppgift blir man inte heller motiverad att försöka. Prata om hur hen tidigare klarat att lösa problem. Hjälp personen att stärka sitt självförtroende genom att undan för undan ge personen större utmaningar eller genom att bryta ner en uppgift i mindre bitar.

3. Jag är för upprörd-fällan: När negativa känslor som oro, ångest, ilska eller depression tar över. Sätt er i lugn och ro, säg att du förstår att hen är upprörd och  lyssna aktivt på varför. Sammanfatta för att säkerställa att du förstått rätt. Om inte, be om ursäkt. Erbjud dig att hjälpa till.

4. Jag förstår inte vad som blev fel-fällan: När en person inte själv kan reda ut varför man kört fast med en uppgift. Hen upplever att man tappat kontrollen. Försök att tillsammans reda ut orsaken till problemen för att på sikt slippa undvikande beeteenden.

Läs hela artikeln här.