<![CDATA[Generation Y]]>

Så arbetar du bäst med Generation Y

Ingrid Kindahl

Publicerades: 8 september, 2015

Tillhör du den äldre generationen – men har anställda i ditt företag som är yngre? Ge snabb feedback, låt dem ta ansvar och kommunicera rätt. Här ger experten råd för hur du motiverar Generation Y.

Generation Y är född mellan 1985 och 2009 och utgör därmed en stor grupp. Vad kan en trettioåring och en sexåring ha gemensamt?

– Internet, säger Per-Åke Jansson, expert på denna yngre generation.

Det låter självklart men skiljelinjen mellan dem och de tidigare generationerna är stor. Många i de tidigare generationerna finns kvar i arbets- och näringslivet, men de startade sina karriärer under helt andra förutsättningar, och värderingarna kan verka ligga på olika planeter än hos Generation Y.

Per-Åke Jansson är en av tre personer som driver företaget Jobbkompaniet Rekrytering Coachning Bemanning AB, som har som affärsidé att anställa unga människor för att sedan lotsa dem ut i arbetslivet. Företaget har även viss bemanningsverksamhet för äldre personer, en grupp de själva tillhör.

Genom sitt arbete fick Per-Åke Jansson upp intresset för Generation Y. Intresset gav upphov till en undersökning där han har sammanställt resultatet av en lång rad rapporter och kompletterat med egna intervjuer. Syftet var att få svar på frågorna: Vad vill de, vad kan de och hur kan man attrahera dem?

Låt oss börja med Generation Y som medarbetare – hur ska du göra din arbetsplats attraktiv?

– Börja med att slänga ut fruktkorgen. Den lockar inte längre, säger Per-Åke Jansson.

Korridorer och enskilda rum går bort, in med flexibla lösningar med stora rum, utan krav på att man ska sitta vid ett bestämt skrivbord. Bra kaffe och dataspel att använda på rasterna är också viktigt.

Per-Åke Jansson: 8 punkter – Det motiverar generation Y  

  • När det gäller hur ledarskapet ska se ut är snabb feedback bland det viktigaste för Generation Y. SMS och chattfunktioner gör att ingen längre behöver vänta på svar.
  • Negativ feedback är lika viktigt som positiv för den yngre generationen.
  • Hög lön är viktigt, även om det inte är det enda som betyder något. Men konsumtionsmönstren har ändrats de senaste åren och unga personer lägger mer pengar än tidigare generationer på saker som kläder och resor.
  • Titlar och hierarkier intresserar däremot inte lika mycket som förr, däremot kompetens, både egen och andras. Viktigt är också att ens arbetsinsats verkligen gör skillnad och inte känns meningslös.

 – Ett mycket bra incitament är att låta de anställda arbeta ideellt några dagar per år med full betalning, tipsar Per-Åke Jansson.

  • Är arbetsplatsen inte trevlig är risken stor att de unga medarbetarna helt enkelt slutar. Det gör de ändå, förresten – snittiden på ett jobb är fyra år.
  • Typiskt för generation Y är att ställa höga krav på sig själv. Man vill göra ett bra jobb, men på sitt eget sätt. Ligger gamla arbetsbeskrivningar kvar och samlar damm, släng dem.

– Generation Y kommer med nya lösningar på klassiska problem. Bejaka det och lyft fram kreativt tänkande bland dina anställda, föreslår Per-Åke Jansson.

  • Om lönen inte är allenarådande, så är företagets varumärke desto viktigare. Företagsnamnet ska stå för samma värderingar som de anställda själva har.
  • Kläder är av yttersta vikt för Generation Y, men klädkoder är det inte. Det är ingen självklarhet att förstå att slips eller kavaj krävs i vissa sammanhang, menar Per-Åke Jansson. Nu är individen kung, och ingen vill längre se ut exakt som någon annan.

– Det här är ingen slarvig generation, om någon trodde det. Ansvarsfullhet är ett hedersord, de är utmärkta på att hålla deadlines, skyller inte misslyckanden på andra utan äger sina frågor. Generation Y levererar.