Bättre arbetsmiljö  är bra för företaget. FOTO: GETTY IMAGES

Så får du friskare medarbetare och bättre ekonomi

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 15 februari, 2017

Förra året trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsmiljö i kraft. Vad innebär de för dig? Hur ska du göra för att leva upp till dem? Här är expertens råd.

Som småföretagare har du ofta en pressad vardag – så hur ska tiden räcka till för att även arbeta med arbetsmiljön? Enligt Desireé Rova, vd för Personalexperten, är det feltänkt. Det handlar snarare om att arbeta mer förebyggande så att det i slutänden besparar er resurser.

– En ny undersökning visar att anmälda arbetsrelaterade sjukdomar har ökat med drygt 70 procent de senaste fem åren. Den bristande organisatoriska och sociala arbetsmiljön kostar både arbetsgivaren och samhället i stort, även om individen får ta den största konsekvensen av detta.

Och det behöver inte ta mycket tid.

– Ha en tydlig kommunicerad plan och ta upp det som en punkt på era interna personalmöten. Integrera det i ert dagliga arbete så att det blir en rutin.

Vad är allra viktigast för att vara säker på att man inte bryter mot lagen som arbetsgivare?

– Kommunikation och dokumentation gällande allt som rör arbetsmiljön.

Fem råd från experten:

1. Ohälsosamma arbetstider
Föreskriften säger: ”Arbetsgivaren ska motverka ohälsosamma arbetstider som nattarbete, skiftarbete eller arbete på distans där medarbetare förutsätts vara ständigt nåbara.”

Tips: Se över er policy gällande detta. Är det okej att ta med telefonen och datorn hem efter arbetet? Se över vad som är rimligt att hinna med på en arbetsdag och vad förväntningarna är.

2. Skriftlig strategi
Föreskriften säger: ”Företag med minst tio anställda ska ha skriftliga mål för hur man arbetar med den organisatoriska och sociala social arbetsmiljön.”

Tips: Se över er arbetsmiljöpolicyn. Samverka med berörda parter för att komma överens om en hållbar strategi som fungerar för er organisation. Kolla av hur andra gör inom er bransch.

3. Intern kunskap
Föreskriften säger: ”Chefer och arbetsledare ska ha kunskap i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling av medarbetare”

Tips: Ta reda på vilka du leder. Vad har dina medarbetare för underliggande behov som påverkar dem? Hjälp dem att utvecklas via insikter om sig själva. Att lära känna någon handlar inte om vilken personlighet man har, utan snarare vad som får en att må bra.

4. Kränkande särbehandling
Föreskriften säger: ”All kränkande särbehandling ska vara oacceptabel som till exempel mobbning – det är inte kopplat till diskrimineringspunkterna.”

Tips: Arbeta med teamet! Hjälp dem att förstå varandras olikheter och vänd det till deras styrka. Workshops och utbildning i hur de kan hitta verktyg i detta.

5. Tjänster med stor psykisk press
Föreskriften säger: ”Chefer ska vara särskilt uppmärksamma på tjänster som innefattar stor psykisk press, som att lösa konflikter eller fatta svåra beslut.”

Tips: Skapa förutsättningar för samtal och stöd för medarbetare. Se till att medarbetarna har rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete.