<![CDATA[Helena von Matérn, Pamela Nyman och Johanna Svensson driver reklambyrån Tomorró tillsammans. ]]>

Så lyckas du med delat ledarskap – "Tre kompanjoner är optimalt"

Samuel Karlsson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 20 februari, 2017

En är ensam, två är bättre men tre är det optimala. Delat ledarskap ger både styrka och flexibilitet. Det menar grundarna bakom reklambyrån Tomorro’.

I ljusa lokaler på Östermalm i Stockholm sitter de tre grundarna av reklambyrån Tomorro’ tillsammans med ett tiotal medarbetare. Idag är de en väletablerad aktör som har fått ett antal nomineringar och kammat hem andraplatsen två år i rad i tävlingen Årets byrå.

För att lyckas med det har de tre grundarna redan från start arbetat med ett delat ledarskap. Pamela Nyman är projektledare, varumärkesstrateg och ekonomiskt ansvarig, Johanna Svensson är projektledare och vd och Helena von Matérn är creative director. De har alla sina huvudansvarsområden men gränserna är flytande.

– Vi kuggar i varandra med våra olika kompetenser men alla tycker till om allt. Vi har en prestigelös hållning till våra ansvarsområden och det tror jag är helt nödvändigt för att det ska fungera, säger Helena von Matérn.

Innan de startade sitt gemensamma bolag samarbetade de med varandra under en längre tid. De hade alla olika bolag men jobbade under samma paraply.

Även om de trivs bra tillsammans så vilar inte deras partnerskap på en kompisrelation utan grunden är professionell och yrkesmässig.

– Vi är alla tre entreprenörer och under resans gång blev det tydligt att vi har samma syn på entreprenörskap. Vi startade inte bolaget för att vi var goda vänner privat utan för att vi såg att vi kunde göra något riktigt bra tillsammans, säger Pamela Nyman.

När de gick ihop i ett gemensamt bolag bestämde de sig för att börja om från noll. De flyttade till nytt kontor och tog fram ett nytt namn till det gemensamma bolaget.

– Det var viktigt att vi hade ett före och ett efter. Inga dimmiga gråzoner, säger Johanna Svensson.

De har alla tidigare varit med i konstellationer där de varit två i ett bolag men de framhåller  att tre personer fungerade mycket bättre när man ska dela på ledarskapet. Det blir en robustare konstellation. De kan växeldra verksamheten och komma till snabba beslut.

– Tre är det ultimata antalet när man ska leda en verksamhet. Det är mycket mer sårbart och slitsamt om man är ensam eller två. Det går alltid att få en majoritet om det skulle bli tveksamheter kring något beslut och man avlastar varandra på ett bättre sätt, säger Johanna Svensson.

Det märks att de är en sammansvetsat trio som tycker om att arbeta tillsammans.

– Vi har lika kul idag som när vi började. Lite av den dör nyförälskade känslan pirrar fortfarande inom oss, säger Helena von Matérn.

 10 tips för att lyckas med delat ledarskap

1. Ha roligt tillsammans
Vill du verkligen dela den tiden med de andra i det tilltänka bolaget? Din affärsverksamhet kommer ta upp en stor del av ditt liv. Gå inte in i ett bolag med någon du inte tycker om.

2. Prova innan
Testa att samarbeta innan ni startar ett bolag tillsammans. Det är först i skarpa situationer som personkemin sätts på prov på riktigt.

3. Starta på lika villkor
Det är viktigt att alla går in med lika mycket kapital och engagemang redan från början för att det delade ledarskapet ska fungera. Annars blir det alltid någon som känner sig missnöjd för att den investerat mer i tid eller pengar än de andra.

4. Skriv ett kompanjonsavtal
Ta hjälp med att skriva ett kompanjonavtal redan från start. Det är viktigt att alla förutsättningar för bolaget finns dokumenterade.

5. Tre är bättre än två
Tre delägare som delar på ledarskapet är mer dynamiskt och effektivt än två. Det finns alltid en majoritet om kan ta beslut och verksamheten blir inte så sårbar.

6. Umgås inte privat
Verksamheten kommer troligen sluka mycket tid och engagemang från alla inblandade. Det krävs pauser och andrum för att inte det ska uppstå slitningar.

7. Det ska kännas rätt in i magen
Gå inte in i ett kompanjonskap om det inte känns helt rätt för dig.

8. Formulera en gemensam målbild
Det är viktig att ni har en samsyn om varför ni startar ett bolag tillsammans. Formulera en målbild både för bolaget och för dig själv.

9. Prata om det jobbiga innan det händer
Vad händer om ni får problem med ekonomin eller om någon tvingas vara borta på grund av sjukdom? Prata igenom de svåra frågorna innan ni startar och formulera en krisplan i förväg.

10. Prata om bolagets framtid
Det är lätt att fastna i den dagliga verksamheten men ni behöver också avsätta tid för att planera för framtiden. Hur ska bolagets utvecklas? Var vill ni befinna er om tio år?