Unga medarbetare ställer högre krav på sina chefer. Foto: Getty Images

Så ska du vara som chef för att locka unga medarbetare

Redaktionen

Publicerades: 23 mars, 2017

Bra ledarskap står högt upp på önskelistan när unga ska välja arbetsplats. Det visar en ny undersökning som listar vilka egenskaper som uppskattas hos en chef.

Mer än hälften av personerna som tillfrågast mellan 18-30 år uppger att en bra chef är en av nyckelfaktorerna när de söker jobb. Allra helst ska chefen vara tydlig, uppmärksam och coachande. Om en chefen däremot brister i rättvisa och engagemang bidrar det till att unga medarbetare blir missnöjda.

Det visar en ny riksomfattande undersökning som genomförts av kundtjänstföretaget Transcom. I undersökningen har 1 061 personer i åldrarna 18-30 svarat på vad de har för önskemål på framtidens arbetsplats och vilka erfarenheter de har av att vara ung på jobbet. Resultatet visar att ledarskapet har stor betydelse när de söker jobb.

Hela 56 procent av de tillfrågade uppger att en bra chef är den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare. Allra viktigast är det för kvinnor. Hela 61 procent uppger att chefen har en avgörande betydelse när de väljer arbetsplats, för männen är motsvarande siffra 51 procent. Fler än sex av tio anser att chefen helst ska vara tydlig, men också förstående, uppmärksam och coachande är viktiga egenskaper.

– Millenniegenerationen har annorlunda krav och förväntningar på sin arbetsgivare. Vår undersökning visar att chefen har stor betydelse för unga och att många snarare vill använda denna person som coach eller mentor för att själv kunna växa. Vi som arbetsgivare måste anpassa och utveckla oss för att attrahera och anställa unga personer på framtidens arbetsmarknad, säger Henrik Olsson, landschef på Transcom Sverige.

En orättvis chef som visar bristande engagemang är det som oftast gör unga missnöjda med ledarskapet på arbetsplatsen. När unga kvinnor ombeds lista negativa egenskaper hos chefer uppger fler än fyra av tio att ouppmärksam är det personlighetsdrag de skulle bli mest missnöjda med. Ungefär var fjärde ung man i undersökningen uppger samma sak om en oerfaren chef.

 De fem viktigaste egenskaperna hos en bra chef:

  1.  Tydlig
  2. Förstående
  3. Uppmärksam
  4. Coachande
  5. Inspirerande

De fem egenskaper som gör unga missnöjda med en chef:

  1. Orättvis
  2. Oengagerad
  3. Otydlig
  4. Oärlig
  5. Motsägelsefull