Driva Egets exklusiva valintervjuer 2022 – Johan Pehrson

Johan Pehrson (L) – därför är småföretagare helt avgörande

Karolina Östervald

Publicerades: 23 augusti, 2022
Foto av: Liberalerna

VALINTERVJUER: För Driva Egets läsare berättar Johan Pehrson exklusivt om hur Liberalerna vill underlätta för småföretagare – och hur de ska göra det enklare att driva eget om de får din röst?

Vilka satsningar avser ni att göra (efter valet) för att underlätta livet för oss småföretagare?

– Liberalerna vill förbättra 3:12-reglerna så att schablonbeloppet i förenklingsregeln blir större. De så kallade 3:12 företagen, som uppgår till närmare en halv miljon företagare, skapar sysselsättning åt närmare 1,5 miljoner arbetstagare. Vår reform kommer i ett bräde att göra skattereglerna bättre för den absoluta majoriteten av dem. 

Liberalerna vill bland annat också göra det billigare att anställa för småföretag. Förenkla sådant som fakturering, redovisning och moms. Samt förbättra utbildningssystemet, bland annat så att fler människor sporras att få de bristkompetenser som näringslivet skriker efter. Brott mot företag måste bekämpas bättre.

Sedan är det förstås i allmänhet viktigt med en politik för hållbar tillväxt och starka reallöner för att skapa efterfrågan.

Hur viktiga anser du att småföretagarna är för Sveriges ekonomi och framtid, jämfört med exempelvis storföretagen?

– Helt avgörande, så klart! Småföretagen ger jobb, välstånd och nytänkande till hela samhället. I dag finns ett tänk i politiken om att det är anställning och stämpelklocka som gäller livet ut på arbetsmarknaden. Då är det klart att företagare kommer i kläm. Det märks inte minst i föräldraförsäkringen. Så ska vi inte ha det. Småföretagare ska få den uppskattning de förtjänar från politiken.

Vad gör ni internt i partiet för att förstå småföretagares vardag?

– Jag har tidigare drivit och utvecklat ett småföretag under tre år. Nu försöker jag att träffa folk, gärna genom att göra många verksamhetsbesök runtom i landet. Bredare har det varit viktigt för oss att se till att det finns förtroendevalda med företagarerfarenhet där besluten tas. Exempelvis sitter gasellföretagaren Maria Mattson Mähl i Liberalernas partistyrelse.

I alla undersökningar framkommer det att småföretagarna tycker att det är mycket krångel och administration med att driva företag. Vad vill ni konkret göra åt detta?

– Vi politiker måste våga förenkla reglerna. Liberalerna vill bland annat tillsätta en särskild förenklingsutredning med inspiration från Storbritannien. Det borde exempelvis bli enklare att fakturera, deklarera och betala moms för de minsta företagen.

 Kommer villkoren för landets småföretagare att vara en viktig del av er ”valagenda”?

– Det går inte en dag i valrörelsen utan att jag pratar om småföretagen. Vi liberaler brinner av iver över att ta tag i regelförenklingar, skatter, trygghet och utbildning direkt efter valet.

Utöver er själva, vilka andra partier tycker du är duktiga på ”småföretagarfrågor”?

– Jag har uppskattat att arbeta med Centerpartiet under mandatperioden. De har många intressanta idéer, men jag har svårt att se hur de ska kunna genomföra dem med Vänsterpartiet om de rödgröna vinner valet. Jag pratar också gärna företagarpolitik med min partiledarkollega Ulf Kristersson.

 Om du själv skulle driva företag, vad skulle du helst göra då?

– Jag är passiv delägare idag i ett investerarbolag. Jag kan inte vara operativt delaktig så länge jag jobbar med politik. Men den dag jag slutar går jag gärna tillbaka till mitt och mina partners livsverk. Det känns fantastiskt att kunna skapa jobb och nytta runtom i vårt land.

Fem snabba frågor

Ska det bli billigare för företagen att anställa?

– Ja! Förstärk till exempel växa-stödet så att de minsta företagen blir större.

Ska företagens skatter sänkas?

– Ja! Bättre 3:12 med höjt schablonbelopp.

Bör färre företag vara momspliktiga?

– Ja! Höj omsättningströskeln för moms.

Ska reglerna för att säga upp personal förenklas?

– Ja! Liberalerna har arbetat för att modernisera lagen om anställningsskydd.

Vilken politisk åtgärd tror du skulle underlätta mest för Sveriges företagare?

– Ut med skattehöjargänget ur Rosenbad! In med liberaler som tror på marknadsekonomi och företagsamhet. Gör det billigare att anställa och enklare överlag att driva eget.

Läs också: Företag ska få elprisstöd: ”Kan bli tre gånger så högt som förra vintern”