<![CDATA[]]>

Regeringen presenterar förenklingspaket för enklare företagande

Josefin Wallin

Publicerades: 7 september, 2023

7 september presenterade Ebba Busch och Oscar Sjöstedt budgetnyheterna för hösten. Här ligger bland annat ett förenklingspaket för enklare företagande och ökad konkurrenskraft.

Förenklingspaket presenteras på pressträff

Ebba Busch och Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt bjöd in till pressträff 7 september för att presentera budgetnyheterna. Bland nyheterna uppmärksammade Driva Eget det förenklingspaket regeringen lyfte fram till företagen. Vars syfte ska innebära ett enklare företagande och ökad konkurrenskraft.

Förenklingspaketet är ett omfattande paket som omfattar omkring 50 miljoner kronor. Dessa medel ska investeras i åtgärder som ska förenkla företagandet. En åtgärd som landar bra i tiden när antalet nya företag sjunker och konkurserna ökat.

”Skapar handlingsutrymme för företagen”

Åtgärdspaketets syfte är att företagen mer obehindrat ska kunna ägna sig åt sina kärnverksamheter utan för tunga regelverk – eller för omfattande och kostsamma administrativa processer. Regeringen tänker inrätta ett så kallat förenklingsråd vars syfte är att identifiera åtgärder som kan förenklas och ta fram konkreta lösningar. Bland annat kring företagens regelbörda. De kompletterar därmed det tidigare insatta implementeringsrådet. Förenklingsrådet identifierar åtgärderna och implementeringsrådet överlämnar rekommendationer vid implementering av EU-direktiv i svensk rätt. De ska också uppmärksamma speciellt viktiga frågor för företagen i lagstiftningen på EU-nivå.

– Vi behöver skapa handlingsutrymme för företagens förnyelse i takt med omvärldsförändringar. Genom mer kunskap om företag på myndigheterna, bättre utformade och enklare regler samt ökad användning av digitala tjänster minskar vi företagens regelbörda och administrativa kostnader, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Förenklingspaket i korthet

  • Förenklingsråd kompletterar implementeringsrådet och därmed förstärker man hela förenklingsprocessen.
  • Regeringen vill minska bördan vid snåriga och tunga regelverk samt minska administrativa kostnader för att företagen ska få mer utrymme för kärnverksamheten. Därmed också ökad konkurrenskraft.
  • Regeringen vill förstärka Verksamt.se
  • Man överväger att kunna ge fler uppdrag till statliga myndigheter. Detta för att öka service, minska handläggningstider och förbättra bemötandet för företagen.
  • Regeringen förelår mer medel till kommunerna för att erbjuda företagen fler digitala tjänster till företagen.

Läs också: Elisabeth skapade ekonomisk frihet – nu vill hon hjälpa fler kvinnor att göra samma sak