Nu planerar rekordmånga företag prishöjning – samt det största bekymret för tillväxt

Josefin Wallin

Publicerades: 20 juni, 2022
Foto av: Adobe Stock

Rekordmånga företag planerar att höja sina priser. Detta som en effekt av de kraftigt ökade omkostnaderna för företagen. Småföretagen vittnar också om det de anser vara sin största utmaning för tillväxt – att hitta lämplig personal.

Rekordmånga svenska företag planerar att höja sina egna priser som en effekt av de kraftigt ökade priserna på bland annat drivmedel och el. Detta framkom när Småföretagarbarometern släpptes. Där det framkommer att hela 7 av 10 företag planerar för en prishöjning. Även råvarupriserna har ökat kraftigt och produktionskostnaderna med den. Vi kan också se att lönekostnaderna för företagen är på väg uppåt.

Läs också: Ta mer betalt som konsult – 5 tips och magisk bonus

Nu höjer majoriteten sina priser

Majoriteten av alla mindre företag höjer sina priser. Samtidigt finns en utbredd rädsla för att tappa kunder om man tar i för mycket. Detta rapporterar Dagens Industri i en artikel. De ser även liknande tendenser i sin egen undersökning som visar att två tredjedelar av landets snabbväxande Gasellbolag påverkas. av prisökningarna. Hos dessa är just en egen prisökning också en lösning på att täcka upp sina egna ökade kostnader.

  • 7 av 10 svenska småföretagare tror att de kommer att expandera och generellt går det bra för våra mindre företag.
  • Rekordmånga av företagen bekräftar att de planerar att höja sina priser.
  • Omkring en tredjedel av företagen som man pratat med i undersökningen vittnar om ett specifikt problem för sin tillväxt. Nämligen utmaningen att hitta lämplig personal.

Källa: Ekot

I ett inslag i Ekonyheterna kommenterar Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, siffran över företag som anser att bristen på lämplig personal är ett hinder för tillväxt. Där han ger sin syn på vad som skulle kunna vara en bakomliggande orsak för denna siffra. Som även den kan ses som rekordhög – och därmed förstås ett oroande problem för företagen.

− Många har kanske bytt bransch under pandemin, vilket försvårat möjligheten att hitta arbetskraft, till exempel inom hotell och restaurang och likaså åkerinäringen, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Läs också: Det blir dyrare att driva företag – 8 av 10 påverkas