Det blir dyrare att driva företag – 8 av 10 påverkas

Josefin Wallin

Uppdaterades: 6 maj, 2022
Publicerades: 9 maj, 2022
Foto av: Adobe Stock

Det blir dyrare att driva företag. Enligt en ny undersökning uppger 8 av 10 företag att den senaste tidens ökade kostnader haft en negativ effekt på deras verksamhet. Dessa områden har prisökningen påverkat mest – och de här åtgärderna planerar företagen att vidta.

Nära 8 av 10 företag upplever att ordentliga kostnadsökningar påverkat dem negativt. Detta enligt en rapport som genomförts av Swedbank, Sparbankerna och Företagarna. Grunden för prisökningarna rotar sig i kriget i Ukraina och den oroliga världsbilden. De ökade kostnaderna omfattades först av stigande priser på såväl el som drivmedel. Nu har ökningen kommit att innefatta än fler områden. Inflationen är högre än på många år – och med bakgrund i de ökade kostnaderna är det förstås många småföretagare som drabbas.

Dyrare att driva företag: Småföretagare känner sig tvungna att höja sina priser

Det här bidrar till att nästan hälften av alla småföretagare planerar att höja sina priser. Som en direkt effekt av de kraftigt ökade priserna. Däremot så säger tre av tio företagare att det är i liten utsträckning de kommer höja priserna. Många företag kommer höja sina priser – men inte alla kommer höja priserna markant för att kompensera sina egna ökade kostnader.

– Även om många företag säkert skulle behöva höja priserna är det inte säkert att de kan det. Inte minst för att de sitter fast i långa avtal som begränsar den möjligheten. Då får man titta på andra vägar, till exempel att skära i kostnaderna. Den största posten är för de flesta löner till anställda och om uppsägningarna ökar kan det få långtgående konsekvenser för Sverige, säger Ewa Andersen, vd för  Sparbankernas Riksförbund i samband med att rapporten presenteras.

Här uttalar sig också Jörgen Kennemar som är senioranalytiker på Swedbank.

– Enligt våra beräkningar har exempelvis ett åkeri 56 procent högre drivmedelskostnad per månad nu än för ett år sedan. För ett bageri i elområde fyra är kostnaden hisnande 200 procent högre. De här pengarna behöver komma in på något sätt. En väg är att höja priserna, men vart smärtgränsen går för företagets kunder måste också in i kalkylen.

Inom dessa områden har ökade priserna haft störst negativ påverkan på företagen

 • Kostnad för drivmedel 36 %
 • Materialkostnader kopplat till produktion 25 %
 • Elkostnader 19 %
 • Leverans och frakt 13 %
 • Personal 9 %
 • Lokalkostnader 3 %
 • 18 % av företagen upplever ingen negativ inverkan.

Planerade åtgärder hos företagen för att behålla lönsamheten efter kostnadsökningarna

 • Höja pris mot kund 28 %
 • Minska kostnad för transporter 13 %
 • Effektivisera produktionen 9 %
 • Se över personalkostnader 9 %
 • Minska på kostnad för material 8 %
 • Energieffektivisering 8 %

Läs mer