USA-valet

Så påverkar USA-valet svenska företag

Gustaf Oscarson

Publicerades: 3 november, 2020
Foto av: GettyImages

Den 4 november vet vi (troligen) vem av Joe Biden och Donald Trump som vinner det amerikanska presidentvalet. Frågan är vilken påverkan resultatet har på Sverige i allmänhet och svenska företag i synnerhet. Vi tar en närmare titt på troliga konsekvenser av USA-valet 2020 och hur Biden vs. Trump kommer att påverka svenska företag

Den amerikanska presidenten har en stor inverkan på världsekonomin – och eftersom den svenska ekonomin är såpass liten och delvis kopplad till den amerikanska – påverkas svenska företag till ganska hög grad av utfallet i valet.

Från handelskrig till Corona till USA-valet

De senaste åren har fler olika scenarion kopplade till den amerikanska presidenten påverkat den svenska ekonomin. Först var det handelskriget mellan USA och Kina som makroekonomiskt påverkade även svenska företag och den svenska börsen. Och inför USA-valet består oron för att handelskonflikten ska fortsätta.

Eftersom Sverige är ett exportberoende land och har breda ekonomiska relationer med USA, kan större handelshinder påverka även svenska företag. Framförallt har konflikten hittills handlat om USA och Kina, men kan framgent även påverka EU ännu mer. Därför är Sverige i hög grad påverkat av vem som är president och vilken typ av handelspolitik som denne driver.

Läs också: Så blir framtiden efter Corona för oss företagare – 4 scenarion

Trump förespråkar protektionism – tullarna påverkar svenska företag

De senaste fyra åren med Donald Trump som president har budskapet varit tydligt – protektionism blandat med tvära kast. Trump har ändrat åsikter flera gånger vilket gör aktiemarknaden mer instabil och det makroekonomiska läget mer osäkert. Det innebär svårigheter även för svenska företag att planera framtiden.

Blir det eller blir det inte fler tullar på varor svenska företag exporterar till USA? Under Trumps fyra första år har han infört omfattande tullar på varor från flera olika områden – främst från Kina men även från EU. Allt för att skydda den inhemska produktionen.

Svenska företag påverkas på flera olika sätt av tullarna. Det mest tydliga sättet är att många svenska företag exporterar till USA och nu får betala högre tull för detta. Den mindre självklara nedsidan av ökade tullar är att svenska producenter är väldigt sammanlänkade i globala handelskedjor med andra underleverantörer. Om en del i kedjan förändras, förändras förutsättningarna för alla andra delar också.

Läs också: Sälja på Amazon – här är 7 råd som hjälper dig att lyckas

Trump vs. Biden – vad blir skillnaden efter USA-valet?

Om de höga handelshindren fortsätter eller till och med ökar måste svenska företag tänka om. Vilka marknader ska vi producera för? Eftersom den amerikanska marknaden är så viktig kommer fortsatta eller ökade handelshinder att slå hårt mot den svenska ekonomin.

Vinner Donald Trump USA-valet är det troligt att hindren består och att situationen blir lik de senaste fyra åren. Vinner däremot Joe Biden kan situationen snabbt förändras, då Biden är mer frihandelsvänlig. Större frihandel skulle gynna svenska företag och den svenska exporten.

Med Biden som president kommer också större förutsägbarhet, vilket troligen gör marknader mer stabila. Högre förutsägbarhet gör det också enklare för svenska företag att investera och etablera sig i USA. Kom dock ihåg att även Biden har ett kritiskt äga till Kinas handelspolitik. Detta kan påverka världsekonomin men potentiellt också vara en fördel för EU och därigenom Sverige.

Den amerikanska ekonomin påverkar Sverige

Det är inte bara den svenska exporten till USA som påverkas av USA-valet. Den amerikanska ekonomin generellt har stor inverkan på världsekonomin. Trump och Biden har också helt olika syn på hur den amerikanska staten ska investera. Generellt kan man säga att Biden vill investera mer i klimatet och den gröna omställningen. Det kan ge möjligheter för svenska företag och skapa fler svenska arbetstillfällen.

Biden har också pratat om att höja skatten för höginkomsttagare och att höja bolagsskatten för amerikanska bolag. Det kan förstås ha en positiv påverkan på det amerikanska samhället, men men också ha en negativ inverkan på företagens vilja att investera och våga utveckla nya innovationer.

Börsen ökar mer med demokrater än republikaner

Brukar då börsen gå bäst när presidenten är demokrat eller republikan? Historiskt har demokratiska presidenter haft större lycka. Det betyder inte nödvändigtvis att de gjort ett bättre jobb. Demokraterna har ofta vunnit val i ekonomiskt oroliga tider. Och från dåliga tider finns det ofta bara en väg framåt och det är uppåt.

Generellt är det svårt att bedöma hur den svenska ekonomin påverkas av USA-valet. Det handlar om så många olika faktorer där vissa är långsiktiga och andra är kortsiktiga. Dessutom kan ett visst utfall exempelvis ha positiv inverkan på klimatet men negativ inverkan på den kortsiktiga amerikanska ekonomin.

Vårt råd är: följ utvecklingen och kalkylera hur utfallet kan påverka ditt företag. Vi på Driva Eget kommer att skriva om detta löpande.

Läs också: Så utnyttjar världens rikaste företagare Coronakrisen

Kort om USA och Sverige – hur påverkas Sverige av USA?

  • Sverige exporterar varor och tjänster till USA till ett värde av 2 223 miljarder kronor. Detta motsvarar 44 procent av Sveriges BNP (2019).
  • Sveriges största handelspartners är i tur och ordning Norge, Tyskland, USA, Finland och Danmark. (Ekonomifakta 2019). Se diagram nedan.
  • Även arbetstillfällen påverkas av vår relation till USA. 2019 var knappt 127 000 arbetstillfällen kopplade till exporten till USA.