<![CDATA[]]>

Betala uppskovet och sänk skatten med 2 procent

Anders Andersson

Publicerades: 15 april, 2009

Du som fått bostadsuppskov får här ett lönande råd som Skatteverket inte ger dig.

 Det kan läna sig  att  ompröva 2008 års deklaration och där begära att  gamla uppskov ska tas upp till beskattning – med 20 procent eftersom detta var sista år med lägre procentsatsen. 

 Om du tidigare fått uppskov med att betala reavinstskatten efter en fastighetsförsäljning blir du förmodligen inte glad när du ser de förtryckta siffrorna i deklarationen. Det står att du har en extra kapitalinkomst på 1,67 procent. Eftersom kapitalskatten är 30 procent blir det extraskatt på  0,5 procent  på den uppskjutna vinsten (uppskovsbeloppet).   

 När lönar sig uppskov?

Om du sålt din villa eller bostadsrätt med 1 miljon i vinst och fått uppskov får du från och med 2009 års deklaration betala 5 000 kr per år i sådan extra skatt, 2, 27 procent i icke avdragsgill ränta på 220 000 kr. Det motsvarar 3,24 procent i avdragsgill ränta, vilket är mer än dagens tremånadersränta för bolån, som nu är rekordlån.

 Om du har pengar till tillgängliga lönar det sig ofta att betala av skatten på dessa.

 Om du då i den deklarationen deklaration begär att få betala skatten på den uppskjutna reavinsten (begära återföring) får du betala 22 procent av vinsten i skatt – 220 000 kr om du har en miljonvinst.

 Du kan minska den skatten med 20 000 kr om du i stället överklagar en gammal deklaration(begära omprövning). Då beräknas reavinstskatten enligt de gamla reglerna, med 20 och inte 22 procent av vinsten.

 Två sätt att överklaga

 Det finns två sätt att överklaga:

  • Att överklaga den deklaration där reavinsten togs upp och begära att du då inte skulle ha uppskov.

  • Att överklaga 2008 års årets deklaration, den sista med 20 procent i reavinstskatt. Begär då ”frivillig återföring” av  uppskovet. Oavsett hur du gör är nackdelen att du får betala en kostnadsränta på 2-4 procent av själva skatten, på grund av att skatten kommit in sent. Men om du överklagar den deklaration tas räntan ut för endast frpn den deklarationen fram til nuett år. Den metoden är därför bäst.