Så vill de rödgröna återinföra villaskatten

Redaktionen

Publicerades: 29 juni, 2009

Den rödgröna oppositionen vill återinföra fastighetsskatten, men endast för fastigheter som är värda mer än 6 miljoner. Samtidigt ska uppskovsräntan tas bort och reavinstskatten höjas.

Överenskommelsen var det första stora utspelet under Almedalsveckan.

Villaskatterna har länge kritiserats från olika håll. Nu vill de tre partierna ta ut 1 procent i fastighetsskatt för de dyraste villorna och fritidshusen. Omkring 30 000 villor berörs av detta.

De vill samtidigt ta bort uppskovsräntan, höja reavinstskatten till 23 procent och utvidga begränsningsregeln (om max 4 procent av inkomst i fastighetsskatt) så att fler med små inkomster får sänkt fastighetsskatt.

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin sa vid en pressträff att uppgörelsen är en viktig del i ett alternativ till den borgerliga regeringen. Hon sade att de tre har gemensamma värderingar som de vill ska gälla, som att Sverige ska arbeta sig ur krisen, vara ledande i klimatfrågan och bli mer rättvist.

– Detta är en första tung, stor överenskommelse om skatter mellan de tre oppositionspartierna, men inte den sista. Det är ett gemensamt, tydligt och hållbart förslag”, sa hon.

Här är hela förslaget som de tre partierna vill genomföra från 1 januari 2011:

  • En procents fastighetsskatt på villor med taxeringsvärde över 4,5 miljoner, vilket betyder ett marknadsvärde på ca 6 miljoner. Ger statskassan 300 miljoner kronor.
  • Reavinstskatten höjs från 22 till 23 procent. Ger statskassan 600 miljoner kronor.
  • Begränsningsregeln om att bara 4 procent av inkomsten ska gå till fastighetsskatt utökas att gälla alla och inte bara pensionärer. Kostnad 100 miljoner kronor.
  • Räntan på uppskov avskaffas för belopp under 200.000 kronor. Kostnad 400 miljoner.
  • Fastighetsskatt för hyreslägenheter och bostadsrätter sänks från 0,4 till 0,22 procent. Kostnad 500 miljoner.