<![CDATA[]]>

Nya spelregler och ny strategi för villaägarna

Anders Andersson

Publicerades: 8 juli, 2009

Spelreglerna för villaägarna har klarnat både för räntan och skattereglerna. Efter de rödgrönas skattebesked kan du ändra din strategi.

För bara några månader sedan var det oklart hur det skulle bli med villaägarnas skatteregler om de tre rödgröna partierna vinner valet 2010. Dessutom rådde det delade meningar om vart boräntan var på väg.

Men under politikerveckan i Almedalen gav de rödgröna besked om skatten och några dagar senare gav Riksbanken besked om räntan.

Helt oväntat halverade Riksbanken då reporäntan från 0,5 till 0,25 procent. Men för villaägarna var riksbankens andra åtgärd ännu viktigare. Den gällde ett löfte om att Riksbanken skulle låna ut upp till 100 miljarder till bankerna mot en ränta på 0,4 procent som ska ligga fast fram till juli 2010.

Det måste betyda att reporäntan varken kommer att sänkas eller höjas under ett år. Dessutom vet vi bankkunder att bankerna kan låna upp pengar till 0,4 procent ränta.

Bankerna har då svårt att skylla på dyra upplåningskostnader när de ska ge villalån. Direkt efter beskedet sänkte också alla banker både tremånadersräntan och räntan som är bunden i 2-3 år.

Om konkurrensen fungerar väl bör det komma ytterligare sänkningar. Våra möjligheter att spela ut bankerna mot varandra och pruta ned räntan har ökat. När vi ska förhandla om lån kan vi hänvisa till att vi nu vet vilken marginal bankerna har.

Argumenten för tremånadersränta, som nu ofta är den rörligaste räntan, ökar i jämförelse med bunden ränta.

Mitt i sommaren gav också socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet besked om villaskatten. Under Almedalsveckan, när uppmärksamheten är som störst, presenterade de en överenskommelse med dessa tre huvudpunkter:

  1. En procents fastighetsskatt på villor med taxeringsvärde över 4,5 miljoner, vilket betyder ett marknadsvärde på ca 6 miljoner. Allt tyder på att den skatten endast ska tas ut på den del som ligger över 4,5 miljoner. Den som har en villa taxerad till 5,5 miljoner får därmed en fastighetsskatt på 10 000 kr per år.
  2. Reavinstskatten höjs från 22 till 23 procent.
  3. Räntan på uppskov avskaffas successivt under några år . Första året ska det gälla uppskovsbelopp under 200 000 kronor.

Om de borgerliga vinner nästa års val vet vi att dagens regler blir kvar ? reavinstskatten förblir 22 procent och den hårt kritiserade uppskovsräntan tas inte bort.

Det betyder att de nya taxeringsvärde som villaägarna fått har betydelse endast om de rödgröna vinner valet och då endast om värdet ligger över 4,5 miljoner.

Du som är missnöjd med taxeringsvärdet behöver därför inte tänka på att agera förrän efter valet 2010. Om du har ett taxeringsvärde på mer än 4,5 miljoner kan du överklaga om de rödgröna då skulle vinna valet.

Driva Egets råd för den som vill slippa uppskovsräntan och har gamla uppskov har hittills varit att begära omprövning av 2008 års deklaration för att då också få 20 och inte 22 procents skatt på uppskovsbeloppet. Det kan nu finnas anledning att vänta med sådana överklaganden till efter nästa års val och då se ut det går med uppskovsräntan.