<![CDATA[Hög tid att få koll på deklarationen. Foto: Getty Images.]]>

Deklarationsdags – Få koll på nyheterna

Samuel Karlsson

Publicerades: 11 april, 2017

Slopade avdrag, kortare tid för betalning av kvarskatt och ändrade blanketter. Här är nyheterna i årets deklaration.

 3 avdrag som slopats

En nyhet i årets deklaration (kanske inte så positiv men en nyhet likafullt) är att ett antal avdragsmöjligheter har slopats, nämligen:

  • Förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital, till exempel facktidningar, program och tjänster för värdepappershandel och depåavgifter. Tidigare fick utgifter som översteg 1 000 kronor/år dras av.
  • Premier till ”privata” pensionsförsäkringar, det vill säga det fasta beloppet som på senare år stegvis har sänkts (under 2015 gällde beloppsgränsen 1 800 kronor/år) och som nu utmönstrats helt. Fortsatt kan dock premier för pensionsförsäkringar dras av om du har enskild firma eller handelsbolag enligt den så kallade 35 % procents-regeln. Detsamma gäller om du har en anställning men arbetsgivaren inte betalar för tjänstepensionsförsäkring.
  • Skattereduktionen för gåvor till allmännyttiga ändamål. Tidigare kunde man få en skattereduktion med maximalt 2 000 kronor/år.

Skatteåterbäring redan till påsk (ej företag!)

En nyhet från 2017 är att det för vissa är möjligt att få skattepengarna återbetalda redan till påsk. Tidigare år har Skatteverket utlovat återbetalning till midsommar, men nu kan det alltså gå snabbare. 5 april kommer skatteåterbäringen att börja betalas ut av Skatteverket. Förutsättningarna för att få pengarna till påsk är dock att:

  • Du skaffade en digital brevlåda för myndighetspost före 1 mars.
  • Du deklarerar i appen eller e-tjänsten senast 29 mars.
  • Du inte gör några ändringar eller tillägg.

Sista punkten innebär att du inte får tillbaka skattepengarna till påsk om du exempel gör reseavdrag, deklarerar aktieförsäljning/bostadsförsäljning eller är företagare. Är du företagare ska du lämna en bilaga (som blankett NE eller K10) och då funkar inte den snabba återbetalningen.

Bråttom med kvarskatten

En nyhet från förra året men som är värd att påminna om är Skatteverkets snabbare deklarationsgranskning och snabbare hantering av slutskattebesked.

Det är förstås positivt om du ska få skatt tillbaka men ställer högre krav på planering av likviditeten om du måste betala in ytterligare skatt.

Du som har deklarerat via Skatteverkets e-tjänst får ditt slutskattebesked i juni om du ska få pengar tillbaka och har anmält konto. Har du däremot skatt att betala eller inte anmält konto får du ditt slutskattebesked i september. Det gäller även dig som har deklarerat på papper.

De flesta företagare får nog sina slutskattebesked i september (istället för som tidigare i december) och förfallodagen för betalning av kvarskatt är 90 dagar efter att slutskattebeskedet skickats ut.

Beslutar Skatteverket att ändra något i din deklaration så får du istället ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet. Ska du få pengar tillbaka får du utbetalningen redan i samband med ditt slutskattebesked. Ska du betala skatt ska du göra det inom 90 dagar.

Nytt i blanketterna

Den enda större blankettnyheten för inkomståret 2016 gäller blanketterna K5 och K6, alltså blanketterna som används vid försäljning av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter.

Vi fick ju nya och mer generösa regler för uppskov från 21 juni 2016 och därför har blanketterna delvis gjorts om för att hantera detta.

Har fastigheten eller bostadsrätten sålts (kontraktsdagen gäller här) 21 juni 2016 eller senare så gäller inget tak för uppskov (för tidigare försäljningar gäller ett tak på 1 450 000 kronor). Dessutom gäller generösare beräkningsregler vid köp av en billigare ersättningsbostad så att man kan få ett större uppskov än enligt tidigare regler.

Oro för nya 3:12-reglerna?

Förslaget om ändrade utdelningsregler i fåmansföretag (de så kallade 3:12-reglerna) påverkar inte årets deklaration. Så sitt lugnt i båten, K10-blanketten är sig lik från tidigare år. Regeringen har backat i förslaget och det återstår att sed vilka nya reglerna som ska gälla från 1 januari 2018 så inte heller nästa års deklaration kommer att påverkas.

Och dessutom är det ännu bara ett förslag – om och i vilken utsträckning för  slaget leder till ändrad lagstiftning kommer att visa sig under året.

Text: Ulf Svensson i samarbete med Björn Lundén information