Momsredovisningen kräver en hel del administration. Foto: Getty Images

Momskoll – elektroniska tjänster i utlandet

Samuel Karlsson

Publicerades: 28 mars, 2017

Har du koll på momsreglerna för handel med elektroniska tjänster i utlandet? Här kan får du veta vad som gäller.

Om köparen av en elektronisk tjänst är en privatperson i ett annat EU-land eller någon annan i ett annat EU-land som inte är en beskattningsbar person, ska omsättningslandet vara där köparen är etablerad, bosatt eller vistas stadigvarande. Samma regler gäller telekommunikationstjänster samt radio- och tv-sändningar.

Det betyder att ett svenskt företag som säljer exempelvis appar till privatpersoner i andra EU-länder ska redovisa och betala moms i det land där köparen bor (eller stadigt vistas).

Huvudregeln säger att en säljare måste momsregistrera sig i varje EU-land som man har köpare i (det det finns 28). En mycket tung administrativ process alltså. Det finns dock en alternativ metod, MOSS, som förenklar, se nedan.

Vid försäljning till privatpersoner i länder utanför EU debiteras ingen moms varken i Sverige eller i något annat EU-land. Istället får man kontrollera vilka regler som gäller i det land där köparen bor.

  • Med elektroniska tjänster menas elektroniskt tillhandahållande av till exempel:
  • Webbplatser, webbhotell
  • Programvara, uppdateringar, distansunderhåll
  • Digitala bilder, texter, upplysningar, samt dataåtkomst
  • Musik, filmer, spel
  • Politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga och underhållningsbetonade sändningar eller tilldragelser
  • Tjänster för distansundervisning

Redovisning och betalning av moms till andra EU-länder kan göras via en e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Verket vidarebefordrar sedan deklarationsuppgifter och betalning till behörig myndighet i omsättningslandet.

E-tjänsten kallas MOSS (Mini One Stop-shop.) Endast en ”butik” behöver besökas för att kunna fullgöra momsredovisningen till samtliga EU-länder.

Trots det blir administrationen krävande.

Det gäller att kunna särredovisa varje transaktion och fånga upp och redovisa momsbeloppet enligt respektive köparlands regler. Inte särskilt många hemsidor och ekonomisystem kommer att vara anpassade till detta.

Troligen kommer många mindre aktörer behöva anlita större återförsäljare istället för att sälja direkt själva.