Dra av dyr dator på en gång

Anders Andersson

Publicerades: 14 april, 2010

Även om du köpt en dyrbara datautrustning eller maskin så får du i årets deklaration dra av den på en enda gång.

Tidigare har kostnader för maskiner, datautrustning och andra inventarier fått delas upp på flera år. det har inneburit krångel både i bokföringen och i deklarationen. Man har tvingats hålla reda på restvärden  från år till år.

Nu får det som kostar mindre än 21 400 kr dras av på en enda gång. Den regeln börjar gälla från den 1 januari 2009, och kan användas för första gången i årets deklaration.

Men om det finns ett samband mellan det som köpts utgår man ifrån det sammanlagda värdet, exempelvis för konferensbord och stolar som köpts in på en enda gång.

Det gäller också att kostnaden verkligen ligger under gränsvärdet 21 400 kr.  Skulle maskinen ha köpts för 21 500 kr måste kostnaden delas upp enligt de gamla krångliga reglerna. Beloppet räknas upp  med basbeloppet år för år.

Det kommer ett nytt deklarationstips här på sajten varje dag fram till sista deklaartionsdagen den 3 maj.