<![CDATA[]]>

Dra av privata mobilsamtal

Anders Andersson

Publicerades: 1 maj, 2014

 Privata kostnader går inte att dra av. Men för mobilen går det faktiskt. Här är reglerna för fyra bra avdrag.

För dig som har enskild firma gäller nu att noga tänka efter vilka utgifter under 2013 som har samband med företagets inkomster –  exempelvis datautrustning, kontorsmaterial, böcker och tidningar.

Tolkningarna av avdragsreglerna är inte alltid helt rättvisa eller konsekventa. Dessutom tolkas de mer eller mindre hårt av olika skattetjänstemän och revisorer.

Att någon i samma situation som du fått igenom ett avdrag är inte ett tillräckligt argument för att du ska få igenom samma sak. Avdraget som den andre fick var kanske helt felaktigt och har gått igenom helt enkelt därför att deklarationen inte kollats ordentligt.

Allt kollas nämligen inte. Men om felaktigheter upptäcks kan det bli skattetillägg – med normalt 40 procent av den undanhållna skatten (20 procent om felaktigheten kunnat rättats med via kontrolluppgifter).

Avdrag som godtagits av kammarrätterna och regeringsrätten kan du däremot hänvisa till i din deklaration. Sådana rättsfall där reglerna tolkats, kan hjälpa till att ge dig rätt mot Skatteverket.

Här är fyra avdrag:

1. Mobilräkningen

Enligt en tolkning från Skatteverket är hela mobilräkningen avdragsgill om det är en fast månadsavgift för alla samtal. Någon uppdelning på en privatdel och en tjänstedel behöver inte göras. Det blir då också fullt avdrag för själva mobilen om den ingår i ett sådant abonnemang, som ofta är bundet i ett eller två år.

Skatteverket slår fast att detta gäller för anställda, alltså även enmansföretagare med aktiebolag. Du som har enskild firma bör också kunna få igenom detta, genom att hänvisa till Skatteverkets ställningstagande, som har nummer 131 126210-09/111.

2. Inventarier

Tidigare har kostnader för maskiner, datautrustning och andra inventarier fått delas upp på flera år. Nu får det som kostar mindre än 22 249 kr (ett halvt prisbasbelopp) dras av på en enda gång.

Men om det finns ett samband mellan det som köpts utgår man ifrån det sammanlagda värdet, exempelvis för konferensbord och stolar som köpts in på en enda gång. Om beloppet ovan överskrids fördelas kostnaden på flera år – med lika mycket per år fördelat under fem år eller med upp till 30 procent första året och sedan 30 procent av restvärdet till full avskrivning är gjord.

För möbler och andra inventarier som finns i ett kontor hemma har Skatteverket kommit med en tolkning om att momsen inte skulle vara avdragsgill eftersom de anses tillhöra en privat bostadsfastighet. Se driva-eget.se/kontorsmoms.

3. Dataprylar

En dator som dagligen används i ditt jobb är naturligtvis avdragsgill. På samma sätt är en iPad avdragsgill, men endast om den är nödvändig eller underlättar ditt jobb. Dataprogram som du behöver i jobbet är också avdragsgilla för företaget.

Men för den som arbetar hemma och har ett litet företag vid sidan av en anställning kan det bli problem om det bara finns en dator i familjen. Skattegranskarna kan hävda att datorer numera finns i de flesta hem och därför skulle ha köpts även om en familjemedlem inte haft någon firma.

Det är av sådana skäl som det oftast inte går att dra av en tv som finns i hemmet, även om företagaren ibland måste se ett tv-program för sitt företags räkning. En tv på ett kontor bör dock vara avdragsgill om den behövs för verksamheten.

4. Glasögon

Glasögon och synundersökning kan vara avdragsgilla för företaget och fria från förmånsskatt. Men förutsättningen är att det gäller sådana glasögonen som bara ska användas vid dataskärmen på arbetsplatsen, som brukar kallas för terminalglasögon.

I morgon: Anders Anderssons checklista inför deklarationen.

Allt om deklarationen här.