Expansionsfond – kan ge extraskatt tillbaka

Anders Andersson

Publicerades: 16 december, 2009

Skatten på expansionsfond, som nu sänkts, är ett bra sätt för dig med enskild firma att skjuta på skatten. Nu kan det till och med ge skattepengar tillbaka.

Expansionsfond ska ge enskilda firmor och handelsbolag samma möjligheter som för aktiebolag. Det som sätts av beskattas med 26,3 procent i skatt, precis som när vinsten i ett aktiebolag skattas av med bolagsskatt. Pengarna ska vara kvar i verksamheten, och när de tas ut för privat konsumtion blir det inkomstskatt och egenavgifter med avdrag för de 26,3 procent som betalats tidigare.

Det finns  ofta ingen anledning att skatta av mer som inkomst med egenavgifter, än vad man konsumerat under året. Resten kan avsättas i periodiseringsfond och expansionsfond så att man inte ligger över inkomstgränsen för statlig skatt.

Det går att sätta av upp till 135,69 procent av företagets kapitalunderlag (skillnaden mellan tillgångar och skulder vid årets slut). Om en enskild firma utan skulder har bankmedel, inventarier och andra tillgångar på 100 000 kr får alltså upp till 135 690 kr placeras i en ny avsättning till expansionsfond.

Att skatten på expansionsfonder från och med 2009 års inkomst sänkts från 28 till 26,3 procent ger nästa år skattepengar tillbaka för dem som gjort avsättningar tidigare år. 1,7 procent av vad du avsatt i deklaration för förra året, minskar din slutskatt i december 2010.

Exempel:
Du gjorde 2006, 2007 och 2008 avsättningar till expansionsfond med totalt 100 000 kr och betalade då in 28 000 kr i expansionsfondsskatt. I deklarationen för år 2009 lämnar du expansionsfonden oförändrad. Du kommer då att automatiskt att få din skatt minskad med 1 700 kr när den slutliga skatten för 2009 beräknas i december 2010.

.