<![CDATA[]]>

Gör INTE detta avdrag nu

Anders Andersson

Publicerades: 28 april, 2014

Om du startat en enskild firma som gått med förlust sparar du skattepengar på att INTE göra avdrag nu i deklarationen.

För förlust i en enskild firma som inte är äldre än fem år finns det två sätt att kvitta bort förlusten:

  1. Att göra avdrag för förluster upp till 100 000 kronor som ett allmänt avdrag och kvitta bort den mot inkomst av tjänst. Du minskar då din tjänsteinkomst.
  2.  Att spara förlusten till ett senare år och kvitta den mot inkomster som du då får i firman. Du minskar då din inkomst av näringsverksamhet.

Om marginalskatten är lika i de två fallen minskar inkomstskatten lika mycket. Men i alternativ två minskar du inte bara skatten utan också de egenavgifter som du fått betala om du inte har någon gammal förlust att kvitta mot inkomsten.

Med 100 000 konor i förlust minskar du egenavgifterna med normalt ca 25 000 kronor om du väntar med att göra avdraget tills du får vinst i firman. Det kan dock vara en nackdel att få vänta något år med skattesänkningen.

Om du bedriver konstnärlig verksamhet får förluster kvittas mot inkomst av tjänst även om firman har funnits i mer än fem år.

Nya deklarationstips varje vardag fram till 5 maj.

Läs mer om deklarationen här.