Kapitalbeskatta mer i firman

Anders Andersson

Publicerades: 29 april, 2010

Det finns en rätt okänd regel som många med enskild firma missar. Den gör att en del av vinsten kan beskattas som kapital i stället för som lön med sociala avgifter.

Det är regeln om räntefördelning, som innebär att en del av överskottet i firman får beskattas med 30-procentig kapitalskatt.

Värdet på tillgångarna i firman läggs samman (hälften av det som finns på skogskonto) och skulder dras ifrån. Detta multipliceras med 7, 89 procent för att få ett kapitalunderlag, so beskattas med 30 procent iinkomstslaget kapital.

För en firma med en fastighet och andra tillgångar värda en miljon beskattas då 78 900 kr av överskottet med 30 procent i skat i årets deklaration.

Räntefördelningsregeln är ett argument för lantbrukare, hyreshusägare och andra med stora tillgångar att bedriva verksamheten som enskild näringsverksamhet i stället för i aktiebolag.