Maxa din utdelning med hjälp av vår kalkyl

Anders Andersson

Publicerades: 14 januari, 2009

Om du har ett aktiebolag med anställda kan du ta ut mycket stor lågbeskattade utdelning. Driva Egets unika kalkyl visar hur mycket du kan ta upp i deklarationen och kan också användas vid planering inför årsskiftet.
Till kalkylen här.

Utdelning beskattas med 20 procents skatt, men eftersom de pengarna först belastats med 22 procent i bolagsskatt blir det totala skatteuttaget 37,6 procent. Eftersom detta är betydligt mindre än skatten på lön inklusive sociala avgifter gäller det för dig som har aktiebolag att försöka få ut så stor utdelning som möjligt.

Utdelningen kan antingen tas ut direkt eller sparas för att beskattas på samma sätt i samband med försäljning av aktierna.

För dig som inte har några anställda blir utdelningen ett schablonbelopp som alla bolagsägare har rätt till –  drygt 150 000 kr.

Men om du har anställda kan utdelningen bli mycket stor – ju större total lönesumma inklusive din egen lön desto högre utdelning. Att räkna ut detta är dock komplicerat, och för att kunna använda lönesummeregeln måste du ta ut en egen lön up till en viss nivå, dock högst ca 500 000 kr. Men med vår unika kalkyl blir det lätt. Kalkylen tar också hänsyn till att utdelningens storlek beror på hur stort aktiekapitalet är.

Kalkylen kan användas  i olika situationer:

  • Före årsskiftet för att se till så att din egen lön är tillräckligt stor och för att se vilken utdelning som kan tas ut. Om du har en litet företag med anställda kan det vara mycket lönsamt att i december ge dig själv en löneförhöjning. Då kan du ta ut extra stor utdelning.
  • Vid deklarationen för att se så att utdelningen blir rätt i deklarationen. Den utdelning som du tagit ut ska i deklarationen deklareras på blankett K10, där det också ska framgå hur mycket sparad utdelning du har.

Att se över sin egen lön är en av de allra viktigaste planeringsåtgärden för den som äger aktiebolag och  har anställda –  och det beror på lönesummeregeln. Om årets löner för dig och dina anställda är 2 miljoner måste du själv eller någon familjemedlem ta ut minst ca 400 000 kr i årslön.

Se nu efter i vår kalkyl hur mycket lön du eller någon i din familj måste ta ut för att kunna använda lönesummeregeln och hurf stor denmaximala utdelningen  blir.