Maximera periodiseringsfonden

Anders Andersson

Publicerades: 21 april, 2009

Statslåneräntan vid utgången av november 2008 blev rekordlåga 2,89 procent. Det betyder att det i stort sett alltid kommer att vara förmånligt att sätta av maximalt avsättning till periodiseringsfonder i aktiebolag för det räkenskapsår som avslutas under år 2008 och alltså deklareras nu.

Detta beror framför allt på den sänkning av bolagsskatten med 1,7 procentenheter som kommer att ske från och med inkomståret 2009.

I vanliga fall gäller att avsättningar till periodiseringsfonder i aktiebolag är lönsamma om det går att få en avkastning på kapitalet i den avsatta fonden som överstiger statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret.

Så kan man normalt resonera. Men nu kommer sänkningen av bolagsskatten att markant öka chansen till vinst på avsatta periodiseringsfonder.

Du sätter av pengarna när bolagsskatten är 28 procent och tar upp dem till beskattning när bolagsskatten bara är 26,3 procent. Det innebär att avkastningskravet under 2009 inte behöver sättas högre än 1,2 procent för att avsättningar till periodiseringsfonder ska löna sig.

För enskild firma och handelsbolag lönar de sig i princip alltid att sätta av maximalt till periodiseringsfond, eftersom avsatta pengar inte räntebeläggs.