Missa inte ”sommarlovsavdraget”

Anders Andersson

Publicerades: 2 maj, 2009

Landets studenter kan lätt missa ett rätt okänt avdrag i tre delar som gäller dem som arbetat på annan ort under sommarlovet och fortfarande är skrivna hos föräldrarna.

Det handlar om avdrag för tillfälligt arbete på annan ort mer än fem mil hemifrån – och det kan betyda avdrag på 10 000-talskronor. En familjebostad ska finnas på den vanliga hemorten och det ska överhuvudtaget inte finnas någon avsikt att flytta familjebostaden till den tillfälliga arbetsorten.

Dessa krav uppfyller skolungdomar som är skrivna hos föräldrarna, men har ett sommarjobb långt hemifrån eller har gjort ett studieavbrott för att exempelvis jobba på en fjällanläggning eller annan turiustort.

 

Både skolungdomar och andra med tillfälligt arbete på annan ort får då göra dessa tre avdrag:

 

  1. Avdrag för övernattningskostnad, i första hand efter hur stor den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten är. Om inte arbetsgivare betalat övernattningskostnader blir det ett schablonberäknat avdrag med 105 kr per natt i Sverige, eller ett halvt normalbelopp i utlandet.
  2. Du som inte får traktamenten från arbetsgivaren kan dessutom göra avdrag för ökade levnadskostnader med 105 kronor i Sverige, men  endast under första månaden.
  3. En hemresa per vecka, normalt med kostnaden för det billigaste färdmedlet. Finns inga allmänna kommunikationer blir det avdrag enligt villkoren för bilavdrag till jobbet med 18,50 kronor per mil för privatbil.

Den som efter deklarationen upptäcker detta kan göra avdraget i efterhand. Det går att rätta deklartioner i upp till fem år.