När är det handel med vara eller tjänst? Foto: Getty Images

Har du koll på momsen vid handel med tjänst i utlandet?

Samuel Karlsson

Publicerades: 28 mars, 2017

När ska man ta ut moms för tjänst? Och vad gäller om du jobbar mot en kund i utlandet? Vi reder ut momsreglerna för handel med tjänst. 

Allt som inte räknas som en vara enligt momslagen räknas som tjänster. Varor är materiella ting, alltså saker man kan ta på – plus el, värme, kyla och gas.

Som tjänster räknas inte bara det man i dagligt tal kallar tjänster utan även transaktioner som rör exempelvis immateriella rättigheter och elektroniska tjänster.

När säljaren av en tjänst är momsregistrerad i Sverige och köparen också är svensk blir det normalt inga frågetecken kring momshanteringen. I nästan alla lägen är det då svensk moms som ska tas ut och som ska redovisas av säljaren.

Tjänsten har ju då oftast nyttjats i Sverige och syftet med momsreglerna är i huvudsak att momsen ska redovisas i det land tjänsten nyttjas. Vissa undantag kan dock gälla även vid försäljning mellan svenska säljare och köpare, se mer om det nedan.

Det normala är att säljaren ska redovisa momsen när en svensk säljer till en svensk. Även när det gäller detta finns det dock vissa undantag, till exempel när byggtjänster säljs till byggföretag.

Vid internationella affärer kan det ibland vara mycket svårt att avgöra följande:

  • Vilket land tjänsten ska momsredovisas och
  • Vem som ska redovisa momsen – säljaren eller köparen.

När det handlar om internationell handel är det därför viktigt att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller inte och vilken typ av tjänst det handlar om. Svaren på frågorna avgör var tjänsten ska momsas och vem som är momsskyldig.

Huvudregler och undantagsregler

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till en beskattningsbar person (ett företag) i ett annat land är att säljaren inte ska lägga på svensk moms.

Väldigt smidigt för köparen framför allt eftersom hen då slipper att begära återbetalning av moms från en utländsk skattemyndighet. Vid försäljning till en köpare i ett land utanför EU bör man dock kontrollera om det kan krävas momsregistrering i det landet.

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till en konsument i ett annat land (en icke beskattningsbar person, alltså oftast en privatperson) är att säljaren ska lägga på moms och redovisa den i sitt land. Tvärtemot huvudregeln för tjänster till beskattningsbara personer alltså.

Men det finns också ett antal undantagsregler, dels några generella som gäller både vid försäljning till beskattningsbara personer och konsumenter, dels några som bara gäller vid försäljning till konsumenter:

  • Fastighetsanknutna tjänster
  • Persontransporter
  • Kulturella och liknande tjänster
  • Restaurang- och cateringtjänster
  • Korttidsuthyrning av transportmedel

Till skillnad från huvudreglerna gäller särskilda regler för respektive tjänstetyp när det gäller att avgöra i vilket land tjänsten anses omsatt och vem som ska redovisa momsen i det landet.

Tjänsten ska enligt dessa undantagsregler momsas i det land fastigheten finns, i det land evenemanget äger rum, i det land restaurangtjänsten utförs etcetera.

Vid handel med elektroniska tjänster gäller andra regler. Läs mer här!