<![CDATA[]]>

Nu ringer du avdragsgillt med gott samvete

Anders Andersson

Publicerades: 12 februari, 2009

Nu kan du med gott samvete ringa privatsamtal med en mobil som företaget betalar. Skatteverket har nu sagt att det inte ska bli någon förmånsskatt om det är en mobil med fast avgift.

– Vi har fått allt fler frågor om hur privatsamtal från en tjänstemobil med fast avgift ska värderas. Eftersom det är svårt att särskilja privatsamtalen från nyttan i arbetet betraktar vi det som en förmån av begränsat värde och då är den skattefri enligt inkomstskattelagen, säger Birgitta von Euler, rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor.

Men när avgiften inte är fast ska samtalen delas upp på en privatdel och en tjänstedel, och det kan bli förmånsskatt på privatdelen.

Detta är ett argument för en fåmansföretagare att välja mobiltelefon med fast månadsavgift.
 
Även den som har enskild firma bör slippa förmånsskatt.

-Om mobilen behövs i arbetet bör det gå att ta hela månadsavgiften på företaget, säger Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket.