Ny skattebetalningslag ger dig ny strategi

Anders Andersson

Publicerades: 8 april, 2009

Regeringen vill ändra lagen så att räntan på obetald skatt höjs från 0 till 1,25 procent. Men det går ändå att slippa ränta. Läs här om Driva Egets ny råd kring fyllnadsinbetalning efter årets deklaration.

Räntan som staten tar ut på kvarskatten efter årets deklaration tas ut efter hur stor basräntan är - och  den är beroende av statens upplåningskostnad. Denna kostnad avrundas nedåt till jämna heltal. Därför sattes den till noll från den 1 april.

 I denna artikel gav Driva Eget i förra veckan därför rådet att varken företagare eller privatpersoner i år bör betala någon fyllnadsinbetalning. Det är ju bättre att ha kvar pengarna på ett bankkonto som betalar något lite i ränta.

Nu har regeringen sett tecken på att så många ska följa detta råd att staten får in skattepengarna för sent. Regeringen föreslog därför under onsdagen  att en lägsta nivå för räntesatsen för ”kvarskatt” införs på belopp över 20 000 kronor. Enligt förslaget blir räntesatsen lägst 1,25 procent, vilket motsvarar 1,8 procent i avdragsgill ränta. Förslaget gäller ränta från och med den 1 juni 2009. Obetald skatt på 20 000 kronor eller lägre berörs inte av förslaget.

”Syftet med förslaget är att minska risken för att de skattskyldiga låter bli att göra s.k. fyllnadsinbetalningar av skatt och väntar med att betala skatten senare i form av slutlig skatt. Om många väntar med att göra skatteinbetalningarna kan statens inkomster påverkas negativt och statens lånebehov öka”, skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

I dag beräknas räntan efter en räntesats som motsvarar 125 procent av basräntan. När basräntan från och med den 1 april blev 0, blev följden att räntan på obetald ”kvarskatt” också blev 0.

De första 10 000 kronorna av en skattekontoskuld föreslås få en ränta motsvarande basräntan. Det innebär att för de flesta kommer den nya lägsta nivån i praktiken att gälla ”kvarskatt” på mer än 30 000 kronor.

Lagändring betyder att Driva Egets råd kring fyllnadsinbetalning nu ser ut så här:

  • Om du efter årets deklaration ser att du kommer att få en kvarskatt som är lägre än 30 000 kr är det bäst att göra som vi tidigare sagt – vänta med att betala in den skatten till den 12 mars 2010.
  • Om du ser att du får en högre kvarskatt bör du betala den del som ligger över 30 000 kr om du har pengar tillgängliga och räknar med att få mindre än 1,8 procent i ränta på pengarna. Men du har ingen anledning att göra det före 1 juni.
  • Att låna till att fyllnadsinbetala lönar sig i princip inte. Men den 12 mars nästa år bör du betala skatteskulden, även om du måste låna till att göra det, eftersom ränta efter den dagen blir minst 15 procent.

Dessa råd gäller så länge basräntan ligger kvar på noll. Den kan komma att stiga senare i år och då kan våra råd förändras.

ANDERS ANDERSSON