Periodiseringsfond – bra för en del inte för andra

Redaktionen

Publicerades: 28 april, 2010

I både aktiebolag och firma kan man skjuta upp skatten i sex år med hjälp av periodiseringsfond. Men för aktiebolag är detta inte längre en självklarhet, eftersom det blir ränta på den uppskjutna skatten tills den betalats .

Avsättningar till periodiseringsfonder i aktiebolag är därför normalt lönsam endast om du lyckas placera skattekrediten till högre ränta än statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret – 3,2 procent i årets deklaration.

Detta gäller för bolag med kalenderår som räkenskapsår och som första gången i årets deklaration betalar bolagsskatt med den nya sänkta procentsatsen, 26,3 procent.

Bolag med brutna räkenskapsår betalar däremot 28 procent i bolagsskatt under ytterligare ett år. Detta gör att bolag som påbörjat sina brutna räkenskapsår under 2008 och avslutar under 2009 alltid tjänar på att sätta av mesta möjliga till periodiseringsfond i årets deklaration. Några frivilliga återföringar av gamla avsättningar till periodiseringsfonder ska då inte göras.

Om du har enskild firma eller handelsbolag blir det ingen ränta  på det som avsätts.Periodiseringsfond blir därför ett sätt att skaffa sig räntefri skattekredit. Pengarna behöver inte öronmärkas på något speciellt bankkonto. Men det gäller att ha pengar till hands när skatten ska betalas seanst sex år efter avsättningen.