<![CDATA[]]>

Så gör du själv samma deklarationskoll som Skatteverket

Camilla Björkman

Publicerades: 30 april, 2010

Det är nu bara några dagar till dess att deklarationen ska vara inlämnad. Är du rädd att fylla i fel och få bakläxa av Skatteverket? Lugn. Nu kan du stämma av mot Skatteverkets kontroller innan du lämnar in din deklaration. Här avslöjar vi en stor del av de kontroller som görs.

I årets deklaration kommer Skatteverket att kontrollera dettta extra noga:

  • Försäljning av privatbostäder. Skattteverket vet att många drar av reparationer som de inte har kvitton på.
  • Resor till och från arbetet. Många drar av för bilresor utan att de har rätt till det.
  • Försäljning av aktier. Eftersom deklaramtren själv ska ange inköpsvärden på aktier blir aktiedeklarationen på blankett K4 ofta svår. Det är mycket krångligt för den som säljer aktier där det varit avknoppningar och emissioner. Skatteverket avslöjar i år inte vilka aktier som ska kollas extra noga.

– Vi vet att många gör fel på dessa tre punkter. Därför är det viktigt att de som deklarerar är extra noggranna, säger skattedirektör Tommy Carlsson på Skatteverket.

Men för den som deklarer med e-legitimation har det blivit enklare att deklarera. Då säger systemet till om du har fyllt i en felaktig uppgift som inte mathcar vad du fyllt i på annat håll. Men även här kan det vara svårt att få allt rätt.

Svårast är dock att deklarera med en vanlig pappersblankett – det är lätt att missa siffror och fylla i fel. Resultatet blir en bakläxa från Skatteverket.

Men nu kan du stämma av mot Skatteverkets kontroller innan du lämnar in din deklaration. På det här sättet så slipper du som företagare en hel del onödiga frågor från Skatteverket.

Klicka här och ladda ner en pdf som beskriver en stor del av Skatteverkets kontroller, med enkla bilder och pilar som förklarar. Du kan där se hur Sklatteverket gör sina kontroller – och själv kontrollera din egen deklaration på samma sätt.

Innan du lämnar in din deklaration, glöm inte att se Anders Anderssons smarta skatteråd här.