Sänk skatten på engångsersättning

Anders Andersson

Publicerades: 30 april, 2009

Om du under förra året fick en engångsersättning som gäller för flera år finns det ett rätt okänt sätt att sänka skatten. Det gäller även tjänsteinkomster efter en bolagsförsäljning.

 En sådan så kallad ackumulerad inkomst får fördelas lika på flera år och kan sänka den statliga skatten.

 Regeln får användas för vissa tjänsteinkomster och inkomster av näringsverksamhet, däremot inte kapitalinkomster. Det kan gälla ersättning i efterskott för arbete som tidigare utförts, eller ersättning i förskott för framtida år. Exempel:

  •  Pensionsförmån som ersatts av ett engångsbelopp.
  • Avgångsvederlag , skadestånd, semesterersättning, royalty och retroaktiva pensioner.
  • Utbetalningar från vinstandelsstiftelser och försäkringsersättningar. 
  • Återförda värdeminskningsavdrag.
  • Avdrag för förbättrande reparationer som ska återföras.
  • Ersättning för nyttjanderätter.
  • Ersättning vid överlåtelse eller nedläggning av verksamhet.
  • Försäkringsersättning och ersättning för stormskador på skog (får inte kombineras med skogskonto).
  • Tjänsteinkomst när ett fåmabnsbolag säljs och vinsten ska tas upp både under tjänst och kapital.

 Den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kr och den totala beskattningsbara inkomsten måste överstiga den lägre skiktgränsen för statlig skatt med minst detta belopp.

 Inkomsten får fördelas på 2-10 beskattningsår. Om deklaranten inte kan visa hur många år inkomsten gäller görs beräkningen för tre år. Engångsbelopp i stället för årlig pension ska normalt delas upp på tio år.