<![CDATA[]]>

Så sänker dåliga aktieaffärer skatten

Anders Andersson

Publicerades: 29 april, 2014

Om du gjort stora privata aktieförluster under förra året kan du nu i deklarationen trösta dig med skattesänkning. 

Om dina sammanlagda vinster på aktier och aktiefonder (även blandfonder och räntefonder i utländsk valuta) är större än dina sammanlagda förluster under året blir skatten på mellanskillnaden alltid 30 procent.

Är förlusterna större än vinsterna blir det däremot 21 och inte 30 procents avdragseffekt på den del av förlusten som överstiger vinsterna – antingen på grund av att skatten sänks genom skattereduktion eller genom att du får 21 procent av aktieförlusten i skattesänkning när förlusten dras av mot ränteinkomster eller reavinster på bostadsförsäljning.

Men du kan höja avdragseffekten från 21 till 30 procent om du har några gamla aktieuppskov som du kan använda dig av när du ska deklarera årets aktieaffärer.

Sådana uppskjutna vinster från exempelvis Astra, ABB och Pharmacia som du för många år sedan deklarerade på blankett K4B kan när som helst tas fram till beskattning. Man behöver alltså inte vänta till det år då man säljer exempelvis sina Astrazeneca.

En del tror att man kan höja kvittningseffekten till 30 procent genom att nu i deklarationen ta upp gamla bostadsuppskov för kvittning. Det går inte. Endast vinster på aktier eller aktiefonder samma år som akteförlusterna kan användas för att få en 30-procentig skattelindring.

Om underskottet av kapital på grund av låneräntor eller reaförluster överstiger 100 000 kronor kan man dock hindra en ytterligare försämring av  avdragseffekten genom att på något sätt försöka skaffa sig kapitalinkomster eller minska kapitalutgifterna.

Två makar med gemensamma villalån bör då försöka fördela om dessa lånerräntor så att så litet som möjligt hamnar över 100 000 kronorsgränsen för någon av makarna.

Ibland är det svårt att veta vad du gav för akltierna när du köpte dem – värdet ska ju tas upp på blankett K4. Banken eller fondmäklaren kan förhoppningsvis hjälpa dig med det. Här finns också aktiehistorik som kan vara till hjälp.

För aktier som stigit mer än 400 procent lönar det sig att i deklarationen använda schablonregeln som säger att 20 procent av försäljningspriset får användas som inköpspris.

Fler deklarationsråd under Skatt här på sajten och i Driva Eget nr 2 – och det kommer fler före sista deklarationsdagen den 5 maj. Mer om deklarationen här.