Skatterazzia mot småföretags utlandsbolag

Anders Andersson

Publicerades: 16 januari, 2009

Skatteverket har avslöjat att tusentals företagare har gömt sina pengar i utländska holdingbolag. Skatteflykten beräknas till 1,6 miljarder.

Länge ha oseriösa skattekonsulter rekommenderat holdingbolag i Holland, Belgien, Cypern, Luxemburg och Malta, som har förmånliga skatteregler för sådana bolag.

Konsulterna har sedan hjälpt småföretagarna att placera vinstpengar där, och inte sagt något om att detta kan brytra mot de svenska skattelagarna. Ofta har pengarnba slussats vidare till Nederländska Antillerna för att minska skatten och hindra insyn. 

Företagarna har trott att de fått hjälp med ett smart upplägg. Men nu har de bittert fått erfara att det inte bara var det höga konsultarvodet som blev dyrt.

Skatteverket har systematiskt undersökt penningströmmarna till holdingbolagen och gjort razzior på flera ställen.

– Vi beräknar att 1,6 miljarder undanhållits genom dessa upplägg, säger Skatteverkets projektledare Niclas Roslund till Svenska Dagbladet.  

Hittills har flera tusen bolagstransaktioner över hela landet granskats. Alla affärer med bolagen har inte underkänts, men när pengar ”lånats tillbaka” till Sverige har Skatteverket satt stopp.

Skatteverket driver nu skattprocesser och några ärendet behandlas i länsrätterna. Om det ska bli fråga om brott kopplas åklagare in.

I ett sådant fall har en 57-årig direktör åtalats för skattebrott, eftersom han ”lånat” 6 miljoner från sitt eget holländska holdingbolag. Åklagaren hävdar att direktören, som nu flyttat utomlands, har upprättat handlingar för att dölja olagliga transaktioner.