Spara missade pensionsförsäkringen

Redaktionen

Publicerades: 29 april, 2009

Privatpersoner kan i år bara dra av 12 000 i pensionsförsäkring. Men om du betalat in mer kan du dra av detta också, men senare.

Begränsingen på 12 000 bekymrar nu många privatpersoner som betalat in mer under 2008. Men det de inte nu får dra  av kan du spara till nästa års deklaration.

Det gäller då att dra ned på inbetalningarna under 2009. Dra ned årfets inbetalningar så att de inklusive det sparade avdraget inte överstiger 12 000 kr.

I fortsättningen finns det ingen anledning att betala mer än 12 000 kr.

Men om du är egen företagare eller anställd utan pensionsrätt gäller inte denna gräns. Huvudregeln för gränsen vid näringsverksamhet är ett halvt prisbasbelopp (drygt 20 000 kr) plus 35 procent av inkomsten samma år eller året före.

För enskild firma kan pensionsförsäkring vara ett skapligt alternativ. Men för aktiebolag anser Driva Eget att det oftast är bättre  att skatta av kapitalet och spara i vanliga fonder.