Två okända avdrag för dig som har firma

Anders Andersson

Publicerades: 21 april, 2011

Det finns två annorlunda typer av avdrag när det gäller egenavgifter, som betalas för dig som har enskild firma eller handelsbolag. Missa inte dessa.

1 Avdrag året efter

Det ena avdraget för egenavgifter görs året efter det att egenavgifterna har betalats. Avgifterna är nämligen avdragsgilla på blankett NE i deklarationen. De räknas nämligen som en kostnad i din verksamhet, men innan skatteberäkningen är klar vet du ju inte hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret.

Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med 25 procent på överskottet av näringsverksamheten . Storleken på schablonavdraget behöver inte minskas om du har begärt nedsättning av egenavgifterna. Är du född 1985 eller senare får du göra ett schablonavdrag med 14 procent på överskottet, eftersom du då betalar lägre avgifter. Betalar du endast en ålderspensionsavgift är schablonavdraget 10 procent.

Det schablonavdrag du gör i årets deklaration måste du återföra till beskattning nästa år, samtidigt som du då får dra av de egenavgifter som du verkligen ska betala enligt slutskattebeskedet.

Läs i nya numret av Driva Eget (nr 2/2012) hur detta deklareras på blankett NE.

2.Nedsättning

Det andra avdraget som sätter ned egenavgifterna med 5 procentenheter behövefr du från och med årets deklaratione inte fylla i på blanketten. Du får nedsättningen automatiskt.

Det gäller  dig som har minst 40 000 kr i inkomst under året. Du får en neddragning av egenavgifterna från 28,97 till 23,97 procent.

Det högsta avdraget är 10 000 kr per år för enskild näringsidkare (alltså upp till 200 000 kr i årsinkomst) och 20 000 kr per år totalt för samtliga delägare i ett handelsbolag. Avdraget ges endast till företagare som är 26 till 64 år vid ingången av året före taxeringsåret och som betalar fulla egenavgifter.