Slopat krav att spara papperskvitton? Oh yes!

Josefin Wallin

Uppdaterades: 18 januari, 2024
Publicerades: 17 januari, 2024

Nu föreslår regeringen punkten många företagare väntat på: Slopa kravet på att spara papperskvitton. Ska vi äntligen slippa? Ja, det verkar så!

Slopat krav på papperskvitton? Spännande! I mitten av januari släpptes propositionsförteckningen. Den innehåller punkter som vi redan sedan tidigare vet är fokusområden för regeringen innan sommaren. Det rör sig bland annat om frågor kring migration och brottsbekämpning – och glädjande för många företagare också förslag om bokföring.

”Hejdå till papperskvittot”

Under punkt fem kan den uppmärksamma nämligen finna förslaget om ett avskaffat krav på bevarandet av räkenskapsinformation i original. De bleknade och skrynkliga papperskvitton som sparas i pärmar, högar och på allehanda sätt i sju år kan därmed bli ett minne blott? Det här ska behandlas nu i mars och har varit efterfrågat i många år.

Många företagare har upplevt och känt att systemet kring papperskvitton och original känts omodernt. Att bokföringen behöver möta framtiden – som det nu också tycks bli.

Läs också: Branscherna som Skatteverket granskar just nu – se om det är din!

Förbättrad konkurrenssituation

Regelverket idag innebär att vi företagare behöver spara och arkivera mängder med pappersunderlag. Underlag som du idag behöver hantera manuellt och arkivera är därmed också givetvis både tidskrävande och kostsamt. Rent krasst en försämrad konkurrenssituation för företag i Sverige.

Nu hoppas vi att förslaget om slopat krav på papperskvitton innebär en minskad administrativ börda – och att regelverket inte ersätts med något lika tidskrävande. Ett avskaffat krav på att bevara räkenskapsinformation i original är välkommet för många företagare – och något vi på Driva Eget givetvis också följer i vår.