Budgetförslaget 2022

Viktigaste nyheterna i budgetförslaget 2022 – så här påverkas ditt företag!

Pernilla Säfström

Publicerades: 15 oktober, 2021
Foto av: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Noll koll på nyheterna i budgetförslaget? Här är de fem nyheter som påverkar oss företagare om de klubbas igenom.

Höjd gräns för momsbefrielse för mindre företag

En av nyheterna i budgetförslaget 2022 är höjd omsättningsgräns för momsbefrielse för mindre företag, från idag 30 000 kronor till 80 000 kronor per år. Detta görs för att förenkla för de allra minsta företagen. Det innebär att de inte behöver vara momsregistrerade och deklarera moms för sin försäljning, så länge de håller sin omsättning under gränsen. Tanken är att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2022.

I korthet:

 • Förenklar för de minsta företagen.
 • Omsättningsgräns höjs till 80 000 kronor.
 • Föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga

De nedsatta arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar, som gällde under sommaren 2021, föreslås gälla även under juni-augusti 2022. Nedsättningen gäller alltså fortsatt för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad och innebär att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på ersättning som utges till unga under dessa månader.

I korthet:

 • Fortsatt nedsatt arbetsgivaravgift för 19-23-åringar.

Läs mer på regeringens webbplats: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni – augusti 2022.

Läs mer: om den tidigare nedsättningen under sommaren 2021

Förstärkning av A-kassan

Under pandemin har man gjort förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen genom att höja ersättningsnivåerna och ge möjlighet för fler arbetslösa att kunna få ersättning. Det här är också någonting som regeringen fortsatt vill satsa på i budgetförslaget 2022. Det är positivt för dig som driver företag, men som samtidigt är i behov av A-kassa. Under pandemin har företagare som nyttjar a-kassa samtidigt tillåtits marknadsföra sitt företag i viss mån. Även detta planeras att förlängas. För dig som företagare innebär det alltså att du kan få ersättning från a-kassan men samtidigt marknadsföra ditt företag.

Fler regler som lättas kring a-kassa och företagande

Det finns idag en regel som har lättats och det gäller för vilande företag. Behöver du lägga ditt företag vilande och nyttja a-kassa så ska du enligt reglerna behöva vänta fem år innan du kan göra ett nytt uppehåll. Detta är den så kallade ”femårsregeln”. Undantag från den här regeln har gällt under pandemin och planeras nu alltså att gälla även i budgetförslaget 2022.

I korthet:

 • Förstärkning av A-kassa = högre ersättning blir tillgänglig för fler.
 • Lättnader för dig som vill marknadsföra ditt företag – men samtidigt är i behov av A-kassa.
 • Fortsatt möjlighet att göra undantag för ”femårsregeln”.

Läs mer: Regler för att marknadsföra sitt företag och a-kassa

Införande av etableringsjobb

Bland nyheterna i budgetförslaget är införande av så kallade etableringsjobb under första halvåret 2022. Syftet med dessa etableringsjobb är att underlätta för företagens kompetensförsörjning och ambitionen är att fler nyanlända och arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden. Detta är en ny modell som då går under namnet ”etableringsjobb” med en betydande skillnad. De subventionerade anställningar som finns idag skiljer sig från etableringsjobben på så vis att subventionen betalas direkt till individen, i stället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till den anställde och sedan får ersättning för en del av lönen från staten. 

I korthet:

 • Etableringsjobb ska underlätta företagens kompetensbehov.
 • Ambitionen att fler samtidigt kommer in på arbetsmarknaden.
 • Subvention direkt till individ istället för att arbetsgivaren betalar hela lönen och därefter får ersättning från staten.

Nya regler för personaloptioner

Regeringen vill utvidga och förenkla reglerna för personaloptioner. Syftet med det är att underlätta för unga företag att växa och behålla kvalificerad arbetskraft. Med andra ord ska företag kunna erbjuda personaloptioner till nyckelpersoner för att förmå dem att stanna kvar i företaget. Reglerna ska gälla företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 (i stället för dagens 50) samt en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till 280 miljoner kronor (i stället för dagens 80 miljoner kronor). Dessutom föreslås att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna trots att de inte är anställda i företaget. Även administration kring detta ska underlättas. Förslaget är att det ska börja gälla 1 januari 2022, men för att nyheterna i budgetförslaget ska kunna gå igenom krävs godkännande av EU-kommissionen.

I korthet:

 • Nya reglerna för personaloptioner gäller företag med upp till 150 anställda (tidigare 50)
 • Förenklad administration.
 • Syftet är att yngre tillväxtbolag ska kunna attrahera viktiga personer att fortsätta sitt engagemang i bolaget.

Läs mer om budgetförslaget 2022

Kom ihåg att det här är regeringens förslag på budget som lämnats till riksdagen, och att inga beslut är fattade. 

Se även vår lista över fler punkter i höstbudgeten 2022 som påverkar ditt företag.

Vill du veta mer? Läs mer på regeringens webbsida.