Challengerföretagarens drivkrafter – mer än bara pengar

Redaktionen

Publicerades: 31 mars, 2014

Det finns de som tror att företag startas bara för att någon vill tjäna riktigt mycket pengar.

Är du själv challengerföretagare eller jobbar i ett challengerföretag? Då vet du att challengerföretagets ägare har helt andra drivkrafter än att bli rika.

Men vad handlar det då om egentligen?

Det här är några av de drivkrafter som jag har stött på när jag har arbetat med olika entreprenörsdrivna företag:

• Viljan att förändra världen

Somliga lockas av själva företagsbyggandet eller möjligheten att göra ett avtryck i historien. Daniel Ek, grundare av Spotify, har till exempel uttryckligen sagt att det aldrig har varit pengarna som varit hans drivkraft – utan att förändra världen.

• Missnöjet med etablerade aktörer

Förvånansvärt nog är skälet till att starta ett challengerföretag ofta negativa känslor – och om den härliga förmågan att vända dem till något konstruktivt!

Det kan handla om ett bittert missnöje med hur dåligt saker och ting fungerar – exempelvis hur de etablerade aktörerna arbetar på ett föråldrat sätt.

• Revanschlusten

Man ska inte heller bortse från revanschlusten – som kan vara en enormt stark energikälla! Att visa världen att du kan, fast ingen trodde på dig från början.

Till exempel har en brittisk studie visat att dyslektiker ofta lyckas som entreprenörer. Revanschlusten efter uppväxten är givetvis inte den enda drivkraften för en dyslektiker. Kanske har det lika mycket att göra med att den som inte kan läsa eller skriva så bra fokuserar mer på att göra.

Några välbekanta personer med läs- och skrivsvårigheter som har blivit framgångsrika entreprenörer är EF:s grundare Bertil Hult – och Ikeas Ingvar Kamprad.

• Bekräftelse – andras eller egen

En annan och närbesläktad drivkraft är längtan efter bekräftelse från omgivningen.

Vi vill alla bli sedda, beundrade och uppskattade.

Ett sätt att få den bekräftelsen är att visa världen att vi klarar av att driva upp ett challengerföretag. Eller att bekräfta för sig själv: Jag gjorde det! Jag klarade det!

• Chansen att förverkliga drömmar

Flera av de entreprenörer som jag har kommit i kontakt med under åren uttrycker också att det handlar om att bygga upp något där man avgör sin egen framtid i stället för att låta andra bestämma över en.

Som företagare får man själv bestämma över sin vardag, inte styras av någon korkad chef eller extern ägare. Faktum är att många till och med uttrycker att världen är emot dem och att ingen förstår!

Det ligger mycket driv i att ta ödet i sina egna händer och förverkliga sina drömmar fullt ut!

Vad drömmer du om som företagare?