Damberg, varför är det bara upp till småföretagarna att våga?

Camilla Björkman

Publicerades: 29 september, 2015

Under måndagen lanserade näringsminister Mikael Damberg och regeringen en exportstrategi, som ska göra att fler små och medelstora företag ger sig utanför Sveriges gränser. Läs mer om den här.

– Svenska företag riskerar att missa stora delar av världens förväntade tillväxt, därför tar regeringen nu krafttag för att öka den svenska närvaron på morgondagens exportmarknader, sa Mikael Damberg på presskonferensen.

Detta är bra! Exportfrågan är oerhört viktig och det är riktigt av Damberg att göra den till ett prioriterat område.

Det jag vänder mig emot är när Damberg säger:

– Fler små och medelstora företag måste våga och vilja exportera.

Först och främst: av de företagare jag har mött genom åren, inklusive mig själv (jag har haft eget sedan 2006 med anställningar till och från), handlar det sällan om brist på mod. Bara att ta steget till eget företag med allt vad det innebär är en modig handling i sig.

Men mitt stora problem är ändå detta:

Det är bra att regeringen och Damberg satsar 800 miljoner fram till 2019 på export. Men om man samtidigt höjer skatterna med mångmiljardbelopp, hur kommer det att stärka svenska småföretagares ställning på världsmarknaden? Hur kommer det överhuvudtaget att bidra till mer tillväxt och fler jobb? Hur ska ekvationen gå ihop?

En annan variant hade varit att satsa på riktigt. Till exempel: slopat arbetsgivaravgiften för den första anställde under en begränsad tid. Det hade konkret kunnat hjälpa småföretagare att växa och på sikt exportera.

För varför är det bara företagarna som måste ”våga” exportera? För vem? För dig? För mig? Vi driver ju redan företag med allt vad det innebär, vissa med anställda och ansvar för deras försörjning.

Nej, ett lämpligare val av ord som kunnat känneteckna hela höstbudgeten hade varit följande:

– Tack ni småföretagare som bär Sverige på era axlar. Nu ska vi hjälpa er att göra det ännu bättre.