Frångå dina expertvanor med hjälp av Shoshin

Dorotea Pettersson

Publicerades: 8 december, 2015

Som företagare ser vi oss själva som experter inom vårt område. Vi kan detta riktigt bra eller rentav bäst och vill på något sätt förmedla denna kunskap vidare till andra. Oavsett om vi säljer en produkt eller tjänst så ger vi vidare av något som vi har lärt oss, blivit riktigt bra på och känner att vi kan bidra med till någon annan.

När vi jobbar med vårt expertområde har vi ett sätt att se på saker. Det sätt som vi har lärt oss det vi kan . Det finns ett mönster som vi följer. Ett inlärt mönster som baseras på erfarenheter som vi fått när vi vuxit upp, studerat eller arbetat som anställda inom vårt expertisområde. I och med att det är på det viset så har vi skapat en vana i hur saker ska vara enligt det inlärda mönster som vi har.

Vad gör detta med vår fortsatta utveckling inom vårt område? Väldigt få av oss kan stanna upp och tänka: Jag behöver inte lära mig något mer inom mitt område eller rentav tänka om och göra annorlunda. Vi behöver alla utvecklas.

Att vi repeterar det vi har lärt oss gäller inom i stort sett alla områden i livet. Vi följer mönster, gör på samma sätt som vi alltid har gjort. Detta gäller även superentreprenören varken vi vill erkänna det eller inte. Men vem har bestämt att det sätt vi lärt oss saker på är det enda rätta sättet? Tänk om det är så att vi helt enkelt lärt oss ett tillvägagångssätt och inte alls det rätta sättet att göra saker på?

Shoshin, en nybörjares sinnelag

Inom zenbuddismen finns ett begrepp som heter Shoshin som betyder en nybörjares sinnelag. Det handlar om att lägga ifrån sig sina förutfattade meningar och istället ha ett öppet sinne när man studerar ett ämne eller område. När man är nybörjare har man ett väldigt öppet och ”tomt” sinne. Man är villig att ta emot all information medan när man redan kan något inom ämnet så tenderar man att tänka att detta kan jag redan. Shunryo Suzuki har sagt:

”In the beginner’s mind there are many possibilities, but in the expert’s there are few.”

Det som händer när vi är experter på något är att det blir lätt att vi inte tar emot ny information eftersom det inte alltid stämmer överens med det vi tidigare har lärt oss. Det vi istället gör är att vi plockar ut den information som på något sätt korrelerar med det vi redan tycker och tänker och på så sätt stannar vi kvar i samma vana som tidigare. Vi tycker om sådant som bekräftar det som vi redan kan.

Öppna upp för ny kunskap

Så hur ska vi göra för att bli mer öppna i sinnet och ta emot ny kunskap istället för att plocka russinen ur kakan (alltså det som bekräftar)?

Undvik att värdera andras kunskap efter din egen
Känner du igen dig i att när någon säger något till dig så vill du genast hjälpa till. Du säger något i stil med: Du kan försöka göra på det här sättet eller låt mig berätta vad som fungerar för mig. Det är snällt på alla sätt att göra så men det som händer är att du sänker den andra personens kunskapsvärde och dessutom är det väldigt svårt att lyssna samtidigt som man själv pratar. Gör istället så att du lyssnar och observerar.

Undvik behovet att vinna
Om du pratar med någon och denne säger något som du inte håller med om eller du anser felaktigt så finns det faktiskt ingen regel som säger att du behöver rätta deras fel. Att släppa behovet att ha rätt ger dig möjligheten att lära dig något nytt. Utgå istället från din nyfikenhet och kanske går du därifrån och fortfarande anser att personen har fel men vad spelar det egentligen för roll.

Snälla berätta mer
Eftersom vi är experter inom vårt område så blir det lätt att vi halkar in på att vara den som pratar hela tiden. Ta dig tid att lyssna istället och se världen utifrån den andre personens perspektiv en stund. Se vad som händer då.

Utgå ifrån att du inte förstår någonting
Vi är alla nybörjare inom något område mest hela tiden. Om vi lite oftare utgår ifrån att vi inte kan något så kommer vi automatiskt lyssna mer. Vi har lärt oss saker på ett visst sätt och det kan vi inte komma ifrån men vi kan bestämma oss för att öppna upp och ta in nytt. Om vi tänker att vi inget kan så blir resultatet att vi öppnar upp så som en nybörjare gör och vårt sinne får utmanas.

Så anamma lite Shoshin i ditt liv och ta in ny kunskap som idag kanske inte matchar det du redan kan utan snarare breddar dina möjligheter.