Fler småföretag behöver anställa för att få snurr på Sverige: Foto: Getty Images

Hur ska ni få småföretagen att anställa fler?

Samuel Karlsson

Publicerades: 10 augusti, 2018

Fyra av fem nya jobb i Sverige skapas i småföretagen. Men hur ska man få fler att anställa?

C: Det behövs fler reformer som sänker kostnaderna för att anställa. Några av våra förslag:  Slopa arbetsgivaravgiften när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare, oavsett bolagsform. Slopa arbetsgivaravgiften de två första åren för alla som gör entré på svensk arbetsmarknad (på den del av lönen som understiger 16 000 kronor per månad). Slopa arbetsgivaravgiften helt för alla under 18 år. Inför ett bredare system med personaloptioner som är bättre än regeringens halvmesyr.

KD: Vi vill göra det billigare att anställa nyanlända genom Alliansens inträdesjobb, som möjliggör anställningar med lägre lön och slopade arbetsgivaravgifter i tre år. Vi vill också ta bort den särskilda löneskatten som idag betalas när man anställer någon över 65 år. Utöver detta vill vi utöka rut-avdraget. Vi säger nej till vinstbegränsning i välfärden, då dessa företag måste ha goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Och vi vill förlänga provanställningstiden. 

L: Det handlar om regelverk, utökad medverkan från offentliga aktörer avseende finansiering, arbetsrätt, produkt- och innovationsutveckling, marknadsutveckling och internationalisering. Vidare ökade möjligheter till investeraravdrag, personaloptioner, avsättning till expansionsfonder och periodiseringsfonder.
Ju fler småföretag som expanderar, desto fler medarbetare behöver anställas och underkonsulter anlitas.

MP: En av de viktigaste reformerna under mandatperioden har varit växa-stödet, som från och med första januari i år omfattar även handels- och aktiebolag. Vi har också infört lättnader i beskattningen av personaloptioner för små och unga företag. Vi vill framöver fortsätta sänka skatten för de minsta företagen och genom ytterligare digitalisering förenkla administrationen.

M: Inträdesjobben är en viktig del i att få fler i arbete, men det är också viktigt med konkurrenskraftiga skatter, sänkta krav på
aktiekapital och förenklad administration. Vi måste låta företag fokusera på att vara företag
– bara så kan de nå sin fulla potential. Det kommer att skapa fler anställningstillfällen.

S: Regeringen har gjort det lättare att anställa den första medarbetaren, ett så kallat växa-stöd.

SD: Genom att avskaffa den allmänna löneavgiften för samtliga företag med upp till tre anställda som baseras på ett takbelopp om 300 000 kronor i lön per anställd. Det skulle motsvara en skattelättnad på 90 000 kronor årligen för ett företag med tre anställda.

V: Vi föreslår att mindre företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Företag med upp till tio anställda omfattas helt, medan en avtrappning sker i företag med tio till femton anställda. Genom förslaget avlastas företagen ekonomiskt samtidigt som utestängningseffekter på arbetsmarknaden minskar.

Fler svar på företagarfrågor hittar du här!