Mitt remissyttrande om sänkt arbetsgivaravgift

Janne Näsström

Publicerades: 24 mars, 2016

  Svar på remiss om Växa-stöd Fi2016/01152/S1 Jag lämnar detta yttrande som enskild medborgare, vilket tillhör demokratins möjligheter. Mitt ställningstagande grundar sig på 25 års erfarenhet av småföretagande på heltid samt att jag under tio år, 2000 – 2010, var verksam i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, främst om småföretagande, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det är olämpligt att uppmuntra enskilda näringsidkare att anställa. Verksamhetsformen innebär att näringsverksamheten drivs med eget personnummer. Anställningen görs i praktiken av privatpersonen som får ett personligt ansvar för den anställdes sjuklön, rehabilitering och i värsta fall för den anställdes privata skulder. Ytterst få enskilda näringsidkare har de marginaler i rörelsen som krävs för att stå riskerna. Stora organisationer, privata och offentliga, har i jämförelse med enskilda näringsidkare betydande skalfördelar, vilket innebär att de kan erbjuda högre löner, större trygghet och mer attraktiva förmåner. Det betyder att enskilda näringsidkare i många fall är hänvisade att anställa dem som inte är attraktiva på dagens arbetsmarknad av vilket följer förhöjd risk för sjukfrånvaro, rehabilitering samt skyldighet att verkställa utmätning på den anställdes lön med risk för att företagaren blir personligt betalningsansvarig. De refuserade ska inte underskattas. Här finns många som skulle göra stor nytta i ett litet företag. Som exempel finns välutbildade och erfarna äldre, vilka har förutsättningar att snabbt bli självgående. Det är ett villkor för enskilda näringsidkare, eftersom omfattande arbetsledning tar arbetstid från företagaren som annars kunnat faktureras. För arbetsmarknadens refuserade finns andra och betydligt mer förmånliga bidrag. Som exempel kan företagaren få bidraget Nystartsjobb under dubbla arbetslöshetstiden för den som är över 55 år. Bidraget är återbetalning av dubbla arbetsgivaravgiften i upp till tio år. Yttrande: • Det är olämpligt att uppmuntra enskilda näringsidkare att anställa med nuvarande regler om ansvar för sjuklön, rehabilitering och utmätning. • För de grupper som är möjliga att anställa för enskilda näringsidkare finns redan idag andra bidrag med högre ersättning under längre tid. • Därför bör förslaget avvisas.]]>