Så kan du som företagare hjälpa flyktingarna

Anders Andersson

Publicerades: 6 april, 2016

Flyktingströmmen till Sverige väcker starka känslor och skapar problem som kan vara svåra att lösa. Många av oss vill försöka hjälpa till. Engagemang i denna och andra viktiga samhällsfrågor har gjort att många vill använda sitt företag för att göra gott.

Det finns tyvärr företagare som hänsynslöst utnyttjar situationen och utan medkänsla tjänar pengar på flyktingarnas bekostnad. Å andra sidan finns det företagare som engagerar sig ideellt utan minsta tanke på pengar.

En balansgång mellan idealitet och affärer kan då vara det bästa. Den som av idealitet driver exempelvis ett privat flyktingboende kan behöva tänka på att dra in pengar för att kunna utvidga verksamheten och ge hjälp åt fler.

Här är några råd kring detta både för existerande småföretag och för dig som vill skapa ett nytt ­företag som hjälper andra:

  1. Bygg på medkänsla. Utan engagemang och ärlig vilja att hjälpa går det inte att driva den här typen av företag.
  2. Räkna affärsmässigt. I vilket företag du än driver måste du se till så att intäkter och bidrag blir större än kostnaderna för att kunna driva verksamheten långsiktigt. Sök alla bidrag som finns. Gör en budget, följ upp den och justera den.
  3. Anställ utlandsfödda som kommer till Sverige om du redan har ett företag. De har mycket att tillföra företaget.
  4. Hjälp utlandsfödda att starta företag. Många av dem som nu kommer till Sverige har ofta de rätta egenskaper som krävs för att starta eget. Hjälp dem att ta till vara sin entreprenörs­kraft.
  5. Involvera kunderna. Om du är engagerad och ger stöd genom ditt företag så låt dina kunder och leverantörer få veta det. Då kan du få fler att hjälpa till och dessutom stärka ditt före­tags image.