Statistik utan förankring i verkligheten

Janne Näsström

Publicerades: 12 september, 2013

Flera gånger har jag i den här bloggen och i min krönika i pappersutgåvan av Driva Eget påpekat att statistiken över företagande är kraftigt överdriven. I vissa stycken har den aktivt manipulerats för att det ska se ut som om diverse myndigheter har uppnått de av regeringen fastställda målen.

Härom dagen tog jag del av statistik inom ett område som jag hittills inte brytt mig om, nämligen jordbruk. Enligt Jordbruksverkets statistik fanns det 68 155 jordbruksföretag vid utgången av 2012.

Det skulle betyda att jordbrukarna är den enskilt största gruppen av heltidsföretagare i landet. Under förutsättning att varje företag åtminstone försörjer en person. Men statistiken gjorde mig misstänksam, nedbrutet till kommunnivå skulle det betyda att bara Västervik har över 500 jordbruksföretag.

Kan det verkligen stämma? Djupt ned i Jordbruksverkets gömmor fanns en rapport som gav svaret. Den heter ”Statistikrapport 2007:3, Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster”.

Rapporten har visserligen några år på nacken, men antalet jordbruksföretag har inte ökat, snarare tvärtom. Följande är ett direkt citat:

”För jordbrukarhushållen, dvs. de hushåll där någon eller några medlemmar driver jordbruk, är inkomst från tjänst en betydelsefull del av hushållets samlade inkomster. Inkomsten från tjänst uppgick år 2004 till 265 900 kr per hushåll medan den justerade inkomsten från näringsverksamhet uppgick till 72 000 kr”.

Det finns egentligen bara en grupp av jordbruk som har lite omsättning. Direkt ur rapporten:

”Jordbrukare med driftsinriktningen mjölkkor var de enda där hushållets inkomst från näringsverksamheten var högre än inkomsten från tjänst”.

Titta dig runt i din egen kommun. Det finns inte särskilt många mjölkgårdar kvar. I sak är det inget märkligt. Jordbruk är numera en högproduktiv verksamhet där mjölkgårdarna blivit industrier med tusen kor och fler.

De flesta som kallas jordbrukare påminner om kulturarbetare. Många av dem som kallar sig skådespelare och musiker, försörjer sig på något annat. Livsstil, hobby, kalla det för vad som helst utom arbete.

Det vore en fördel om landets politiker och deras tjänstemän tittar på verkligheten istället för på upphottad statistik.